Одлуке 2018

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 31-УС-60-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 25-УС-55-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 15-РO-57-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 14-РA-56-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 5-РA-48-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 33-УС-59-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 27-УС-54-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 14-РO-5118

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 28-УС-53-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 26-УС-50-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 25-УС-46-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 24-УС-43-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 27-УС-47-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 13-РO-42-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 8-РA-41-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 12-РA-40-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 12-РO-36-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 14-РO-45-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 6-РA-35-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 4-РA-33-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 23-УС-44-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 9-РA-38-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 21-УС39-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 2-РA-29-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 7-РA-37-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 3-РA-32-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 22-УС-28-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 19-УС-30-17

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 11-РO-31-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 9-РO-25-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 7-РO-27-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 10-РO-26-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 17-УС-24-18

Одлука о поништењу поступка јавне набавке број 7-РO-21-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 14-УС-20-17

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 16-УС-23-17

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 15-УС-22-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 13-УС-19-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-РA-11-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-РO-1-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-УС-7-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 10-УС-18-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 11-УС-15-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-УС-17-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 3-РO-13-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 4-РO-12-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 5-РO-14-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-РO-16-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-УС-6-17