Одлуке 2019

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_19-УС-61-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_15-PO-58-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_36-УС-59-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_34-УС-56-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_35-УС-60-19

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 32-УС-55-19

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_27-УС-54-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_31-УС-53-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_26-УС-51-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_25-УС-47-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_30-УС-48-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_13-РA-50-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_10-УС-52-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_24-УС-49-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_28-УС-44-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_9-РA-33-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_22-УС-46-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_13-РA-39-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_12-РO-42-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_13-УС-45-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_29-УС-43-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_23-УС-41-18

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_2-РA-30-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_5-РA-17-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_5-РA-37-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_7-УС-40-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_3-РA-35-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_4-РA-36-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_10-РA-38-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_6-РA-31-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_10-РO-33-19

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 4-РO-32-19

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 17-УС-29-19

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 5-РA-16-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_18-УС-27-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_19-УС-28-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_9-РO-26-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_5-РO-23-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_4-РO-24-19

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 3-РО-22-19

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 11-УС-25-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_15-УС-19-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_15-УС-15-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_12-УС-18-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_8-РO-21-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_8-УС-10-19

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_10-УС-20-19

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-РA-14-19

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-РО-13-19

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 14-УС-12-19

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 9-УС-11-19

 Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 9-РA-58-18

 Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 7-УС-9-19

 Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-УС-7-19

 Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 5-УС-6-19

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-РO-8-19