Одлуке 2020

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_41-УС-63-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_13-РO-64-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_40-УС-62-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_5-РA-58-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_41-УС-59-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_15-УС-60-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_15-РO-61-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_12-РO-48-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_3-РA-54-20

Одлука_о_поништењу_поступка_4-PA-53-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_4-РA-51-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_38-УС-55-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_39-УС-56-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_40-УС-57-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_11-PO-49-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_15-УС-52-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_34-УС-50-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_2-РA-46-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_3-РA-45-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_37-УС-47-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_31-УС-41-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_25-УС-33-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_32-УС-44-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_4-PA-35-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_3-PA-36-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_7-PO-34-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_9-РO-37-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_30-УС-40-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_29-УС-43-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_27-УС-38-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_26-УС-39-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_8-РO-42-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_28-УС-32-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_10-PO-31-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_28-УС-29-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_26-УС-27-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_18-УС-26-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_15-УС-30-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_7-РO-25-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_3-РO-24-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_2-РO-23-20

Одлука_о_избору_најповољнијег_понуђача_за_јавну_набавку_број_27-УС-28-20 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_13-УС-13-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_14-УС-14-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_15-УС-15-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_4-РO-19-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_16-УС-18-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_17-УС-17-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_21-УС-22-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_22-УС-21-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_33-УС-16-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_19-УС-20-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_10-УС-10-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_2-РO-12-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_8-УС-11-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_16-УС-9-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_9-УС-8-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_1-УС-3-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_11-УС-2-20

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број_6-УС-1-20