4.1 C
Lukavica

Одржано 15 редовно засједање Скупштине Савеза општина и градова Републике Српске

15.редовно засједање Скупштине Савеза општина и градова Републике Српске одржано је 13.априла 2018. године у хотелу „Кардиал“ у Теслићу, с почетком у 11 часова. Поред делегација градова и општина, на Скупштини је учествовали и министрица управе локалне самоуправе, представници Амбасада Швајцарске и Шведске, директор Републичке управе цивилне заштите, представник Привредне коморе РС и представници медија.

На Скупштини је једна од тачака била иницијатива Скупштине општине Источна Илиџа

Скупштина општина Источна Илиџа је између осталог предложила и сљедеће закључке:

Узимајући у обзир начин прикупљања и мјесто прикупљања, односно остваривање пореза предлажемо измјене и допуне, у закључцима већ поменуте Законе који би у суштини значили праведнију Републику Српску, а истовремено мотивисали локалне заједнице на убрзан развој својих локалних капацитета.

  • Размјеру расподјеле средстава прикупљених наплатом пореза на лична примања сматрамо неправедним (расподјела 25:75) и она мора ићи у правцу повећања процента који добијају локалне заједнице. Сматрамо да би расподјела 50:50 била праведна и да би локалне заједнице много више могле да учине на развој општине, припремом пословних и индустријских зона, у правцу подстицаја привреди и предузетницима, што би омогућило додатно запошљавање, а тиме и више прикупљених средстава од пореза на лична примања.
  • Што се тиче пореза на добит који у потпуности припада Републици према важећем Закону о буџетском систему, сматрамо да се дио тих средстава треба вратити тамо гдје је остварен, тј. локалним заједницама, јер би тим новцем локалне јединице могле да побољшају пословни амбијент и привуку нове инвеститоре гдје би се омогућило ново запошљавање. Враћањем 10% средстава омогућио би се бржи развој локалних заједница.
  • Сматрамо да је неправедна и расподјела средстава прикупљених од ПДВ-а, сто такође треба мијењати, односно расподјелу ових средстава према општинама треба вршити прије одвајања новца за спољни дуг Републике Српске.
  • Такође сматрамо да су у неравноправном положају локалне јединице које немају приходе по основу накнаде за шуме, накнаде за потопљена жемљишта, руднике, пољопривредно земљиште и сл. и сматрамо да се приликом примјене критерија површине локлане заједнице за одређивање коефицјента расподјелаПДВ, изузме земљиште које је већ обухваћено неком врстом концесије у локалним заједницама које их имају, из укупне површине локалне јединице, чиме би се извршили праведнија расподјела средстава од ПДВ-а, за оне локалне заједнице које их имају.

Након исцрпне дискусије одлучено је да у року од 2 мјесеца комисија формирана за расподјелу коефицијента ПДВ-а изврши анализу предложене иницијативе и предложи закључке који би се усаглашавали са Министарством финансија Републике Српске, у склопу заједничке иницијативе за измјену прописа којима се регулише финансирање јединица локалне самоуправе.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ