23 C
Lukavica

Одржан VI састанак Оперативног тима за препознавање, рјешавање и праћење комуналних и других проблема

У просторијама општине Источна Илиџа 3. јула 2019. године одржан је шести састанак Оперативног тима за препознавање, рјешавање и праћење комуналних и других проблема.

Састанак је почео подношењем  извјештаја о реализацији преузетих обавеза са састанка одржаног почетком јуна. Констатовано је следеће:

 1. Ријешен проблем Амбуланте породичне медицине у Војковићима око рада доктора у првој и другој смјени,
 2. Ријешен проблем ограде и стуба на гробљу у Касиндолу,
 3. Покренута је иницитијава око рјешавања кружног саобраћаја на Тргу краља Александра Добриња I,
 4. Јарболи и заставе на мосту у Војковићима замјењене,
 5. У току процедура фарбања линија, обиљежавања паркинг мјеста, обиљежавања лежећих полицајаца и замјене саобраћајних знакова,
 6. О рјешавању проблема око испраности хидраната нарочито око јавних објеката,
 7. Чланови Оперативног тима информисани о стању формираних Заједница етажних власника,
 8. Комунална полиција поднијела извјештај о свим пријавама грађана са евиденцијом ко је пријавио, када је пријавио и докле се стигло са отклањањем проблема,
 9. Санирани шахтови на паркингу у улици Српских владара.

На крају састанка начелник је надлежне службе задужио:

 1. Да се у наредних 7 дана направи рјешење за свих пет кракова водоводне мреже, њиховог повезивања и стварања услова за кружно кретање воде,
 2. Да се сазове састанак са становницима улице Бојовића (МЗ Касидно) и презентује рјешење Пројекта снадбјевања водом и развоја канализационе мреже,
 3. Да се закаже састанак са Начелником општине Илиџа око изградње примарне канализационе мреже од Крупца до Соколовић Колоније,
 4. Да се испита о чему се тачно ради око захтјева грађана за изградњу водоводе пумпе у Грњем Которацу,
 5. Да се испита исправност хидраната око јавних објеката,
 6. Да се испита власништво земљишта око зграда широм општине Источна Илиџа (кренути од МЗ Добриња према остатку општине) због љетног одржавања општине,
 7. Да се сугерише одговорним руководиоцима САС пумпе на улазу у Војковиће о проблему паркирања камиона у самој раскрсници,
 8. Да се на Споменику погинулим учесницима рата МУП-а на Кули, офарбају јарболи и да се поставе заставе (Републике Српске, Града Источно Сарајево и општине Источна Илиџа),
 9. Да се у план Љетног одржавања општине убаци сви евидентирани споменици на територији општине Источна Илиџа,
 10. Да се направе Одлуке које ће омогућити ЈКП Комилу наплату годишње цијене коштања одржавања гробних мјеста (да се донесу одговарајуће Скупштинске одлуке),
 11. Да се наложи Борачкој организацији да санира спомен Крст у Грлици,
 12. Да се на наредни састанак направи приједлог како мотивисати регистрацију Заједница етажних власника и да се постојећи списак ажурира и направи процјена колико има нерегистрованих Заједница етажних власника,
 13. Да се изврши санација регистрованих удубљења на саобраћајницама – локалним путевима (Голубовић мост, 04. Августа, Милоша Обилића…),
 14. Да се приоритетно уради спој Солунске улице у Грлици,
 15. Да ЈКП „КОМИЛ“ направи приједлог како рјешити проблем недостатка канти или неодвоза смећа у свим улицама на територији општине Источна Илиџа,
 16. Да се на наредни састанак донесе списак свих пријављених комуналних проблема од стране грађана (е-маил, лично, телефоном) и докле се стигло са рјешавањем.

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ