1.1 C
Lukavica

Почиње превентивна јесења систематска дератизација

Број: 01-023-392/17

Источна Илиџа, 07.11.2017. године

 

                 На основу члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“број 90/17) , Наредбе Министарства здравља и социјалне заштите („Службени гласник Републике Српске“број 32/08) и члана 70. Статута општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 13/05, 32/07, 13/08 и 5/12), Начелник општине Источна Илиџа  д о н о с и

 

НАРЕДБУ

о јесењској превентивној систематској дератизацији

на подручју општине Источна Илиџа у 2017. години

 

 

  1. У циљу превентивне заштите становништва од појаве и ширења заразних болести које преносе глодари, наређује се вршење обавезне систематске дератизације на подручју општине Источна Илиџа у период  од. 15.11.2017. до  01.12.2017.године.

 

  1. Систематска дератизација обухватиће: зграду Општине и зграде којима газдује Општина, Црвени крст, обданишта, средње и основне школе, паркове и др.зелене површине, сметљишта, индивидуална приватна домаћинства, стамбени фонд (заједничке просторије зграде), објекте самосталних трговинских, угоститељских и занатских радњи и објекте државних и приватних предузећа.

 

  1. Систематску дератизацију ће вршити „Дезинсекција“ д.о.о. Бијељина, у складу са понудом број: 01-404-242/17 од  18.10.2017. године. Објекте и површине које се финансирају из Буџета општине Извршилац ће урадити без накнаде. Трошкове дератизације сносе власници државнаих и приватних предузећа, власници самосталних предузетничких радњи, индивидуална приватна домаћинства, стамбени фонд (заједничке просторије зграде).

 

  1. О извођењу дератизације извођач је дужан најмање седам дана раније обавијестити становништво плакетирањем.

 

  1. Непосредни надзор над извођењем дератизације вршиће Санитарна инспекција Града  Источно Сарајево.

 

  1. Извођач дератизације, дужан се придржавати Законом предвиђених радњи за спровођење дератизације. Грађани су дужни придржавати се препорука и упутстава извођача.

 

  1. Ова Наредба биће објављена на огласној табли Општине и web страници општине Источна Илиџа www.istocnailidza.net

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ