Предшколско

Предшколско васпитање и образовање је саставни дио јединственог система васпитања и образовања у Републици Српској који представља основу цјеложивотног учења и цјеловитог развоја дјетета. Предшколско васпитање и образовање обухвата дјецу од шест мјесеци до поласка у основну школу.

Законом о предшколском васпитању и образовању, Министарство просвјете и културе преузима надлежности у предшколском образовању ради боље организације рада ових установа и уређења предшколског образовања. Намјера је да се што већи број дјеце у Републици Српској укључи у предшколско васпитање и образовање с циљем подстицања физичког, интелектуалног, социоемоционалног развоја, комуникације, креативности и стваралаштва дјеце.

Законом о предшколском васпитању и образовању регулисано је да предшколску установу може основати:

  • Република
  • јединица локалне самоуправe
  • вјерска заједница и
  • друго правно и физичко лице, у склау са законом.

Захтјев за оснивање предшколске установе подноси се Министарству просвјете и културе РС. Уз захтјев се достављају документи прописани чланом 13. наведеног закона. Напомињемо да су детаљнија упутства прописана одредбама Правилника о поступку за оснивање и престанак рада предшколске установе („Службени гласник Републике Српске“ број32/16). По примању захтјева, министар просвјете и културе именује комисију која утврђује испуњеност услова за оснивање предшколске установе. Министар на основу записника комисије рјешењем утврђује испуњеност услова за почетак рада предшколске установе.

На подручју општине постоје три предшколске установе – двије приватне и једна гдје је оснивач удружење грађана.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ «НОВА РАДОСТ»

Адреса: Дедијерова 16 – Насеље старосједилаца Источна Илиџа
Тел. 057 318 135
Оснивач: физичко лице

Директор: Нагорка Говедариц

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „ИГРА МИ ЈЕ ХРАНА“

Адреса: 4. августа б.б. Војковићи
Тел: 057 350 333
Оснивач: Удружење грађана „Игра ми је храна“

Општина Источна Илиџа, 27.04.2009.године, додјелила је пословни простор Удружењу грађана „Игра ми је храна“, које је организовало ПУ клуб за дјецу „Игра ми је храна“. Клуб је модерно опремљен и пружа услуге предшколског васпитања и припреме за школу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА – ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „МАШИН СВИЈЕТ“

Адреса: Славка Леовца
Тел: 057 375 222, Моб: 066 815 999
Оснивач: физичко лице 
Директор: Јелена Лубура