4.1 C
Lukavica

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Број: 01-012-1085/20

Источна Илиџа, 31.08.2020. године

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

 

Комисија за додјелу студентских стипендија у саставу: Александар Делић – предсједник, Татјана Ивановић – члан и Дарко Берјан – члан, је 31.08.2020. године  прегледала   приспјеле   пријаве   на   Конкурс   за   додјелу студентских   стипендија  општине Источна Илиџа студентима првог циклуса студија на јавним високошколским установама  за  школску 2019/2020 годину  објављеног у „Еуро Блицу“ 03.08.2019. године и констатовала сљедеће:

Нa Конкурс су пријављена 104 студента. Од тог броја 57 студената испуњава услове Конкурса и један ученик генерације, а 46 студената не испуњава услове, односно нема просјек оцјена 6,50 (дефицитарна занимања), 8,50 (остала занимања), апсолвент је, прима стипендију од друје јавне установе или похађа Високошколску установу која није обухваћена Kонкурсом.

Комисија је избодовала важеће пријаве и сачинила прелиминарну ранг – листу студената којима ће се додијелити стипендије.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ – ЛИСТА

А) Успјешни студенти првог циклуса студија јавних високошколских установа

 

Рб

 

Презиме и име Факултет Година

студија

Бр.

Бодова

Просјек оцјена Бр. Бодова Универзитет Бр. бодова 60

ЕCTS

УКУПНО бодова
1. СТАЈИЋ МИЛОШ Медицински факултет VI 10 9,00 9 Источно Сарајево 5 10 34

 

2. ЏЕБО ЈОВАНА Медицински факултет III 4 8,59 9 Источно Сарајево 5 4 22

 

3. МОЈСИЛОВИЋ КРИСТИНА

 

Музичка академија III 4 9,27 9 Источно Сарајево 5 4 22
4. КОНТИЋ  ТИЈАНА Економски факултет III 4 9,18 9 Источно Сарајево 5 4 22
5. ФРЖОВИЋ ТЕОДОРА Медицински факултет III 4 9,89 12 Нови Сад 1 4 21
6. ТИМОТИЈА САРА ПМФ

Хемија

IV 6 7,69 6 Сарајево 3 6 21

 

7. РАДОЈИЧИЋ АНА ПМФ Биологија, биохемија III 4 8,54 9 Сарајево 3 4 20
8. ДРАКУЛ  МИЉАН ЕТФ IV 6 7,08 3 Источно Сарајево 5 6 20
9. ГОВЕДАРИЦА  ДРАГАН Машински факултет IV 6 6,85 3 Источно Сарајево 5 6 20
10. КОШАРАЦ  АНА ЕТФ III 4 7,68 6 Источно Сарајево 5 4 19
11. МАТИЋ ИГОР ЕТФ III 4 7,71 6 Источно Сарајево 5 4 19
12. АНДРИЋ  КАТАРИНА ЕТФ III 4 7,61 6 Источно Сарајево 5 4 19
13. НИШИЋ ПЕТАР Правни факултет III 4 8,95 6 Источно Сарајево 5 4 19
14. МАРЈАНОВИЋ МАРКО Филозофски факултет III 4 8,71 6 Источно Сарајево 5 4 19
15. ДРАШКОВИЋ ДАЈАНА Филозофски факултет III 4 8,62 6 Источно Сарајево 5 4 19
16. ШТАКА НИНА Економски факултет II 2 9,36 9 Источно Сарајево 5 2 18
17. ВУЛЕТИЋ  КАТАРИНА Музичка академија II 2 9,13 9 Источно Сарајево 5 2 18
18. ТРИФУНОВИЋ РАЈКО Филозофски факултет

 

II 2 9,05 9 Источно Сарајево 5 2 18
19. ЦРНОГОРАЦ ЈЕЛЕНА Фармацеутски факултет III 4 8,09 6 Сарајево 3 4 17
20. СИКИМА АНА ПМФ

Хемија

III 4 7,65 6 Сарајево 3 4 17
21. ПАПАЗ ЈОВАНА Аrizona Western Collage II 2 9,84 12 Калифор-нија 1 2 17
22. КЕЊИЋ АНАСТАСИЈА Медицински факултет I 2 9,17 9 Источно Сарајево 5 0 16
23. ГОЛИЈАНИН МАРИЈА Медицински факултет I 2 9,16 9 Источно Сарајево 5 0 16
24. ЛУБУРА ИРЕНА Медицински факултет I 2 8,67 9 Источно Сарајево 5 0 16
25. ГОВЕДАРИЦА СРЂАН ЕТФ I 2 8,57 9 Источно Сарајево 5 0 16
26. МИЧИЋ ВЛАДАН ЕТФ III 4 7,41 3 Источно Сарајево 5 4 16
27. МАРКОВИЋ СТЕФАН ЕТФ III 4 7,07 3 Источно Сарајево 5 4 16
28. ШАРОВИЋ НИКОЛА ЕТФ III 4 6,95 3 Источно Сарајево 5 4 16
29. БОЗАЛО РИСТО Машински факултет III 4 6,95 3 Источно Сарајево 5 4 16
30. ТОШИЋ  АЛЕКСАНДРА ПМФ Биологија, Генетика II 2 9,10 9 Сарајево 3 2 16
31. МАУНАГА МАРКО ЕТФ III 4 6,55 3 Источно Сарајево 5 4 16
32. МАЉУКАН  РОМАНА ЕТФ II 2 8,47 6 Источно Сарајево 5 2 15
33. ТУШЕВЉАК ЈОВАНА ЕТФ II 2 8,36 6 Источно Сарајево 5 2 15
34. БЕЈАТОВИЋ ЈОВАНА ЕТФ II 2 8,33 6 Источно Сарајево 5 2 15
35. КЕШЕЉ АЊА ЕТФ II 2 8,31 6 Источно Сарајево 5 2 15
36. ВЛАШКИ МИЛАН ЕТФ II 2 7,72 6 Источно Сарајево 5 2 15
37. ГРАБОВАЦ ИВОНА Медицински факултет II 2 7,69 6 Источно Сарајево 5 2 15
38. МАЦАН ПЕТАР Филозофски факултет II 2 8,57 6 Источно Сарајево 5 2 15
39. САМАРЏИЈА ЖЕЉАНА Медицински факултет

 

II 2 7,78 6 Источно Сарајево 5 2 15

 

40. КЕЊИЋ ИВОНА ПМФ Биологија, Генетика I 2 9,44 9 Сарајево 3 0 14
41. ТОДОРОВИЋ МАЈА ПМФ Биологија, Микробиологија I 2 9,33 9 Сарајево 3 0 14
42. КЕЊИЋ ЈЕЛЕНА Медицински факултет

 

I 2 8,60 6 Источно Сарајево 5 0 13
43. КАПЕТИНА ДЕЈАНА Медицински факултет

 

II 2 8,11 6 Сарајево 3 2 13
44. ЛУБУРА МАРКО ЕТФ I 2 8,00 6 Источно Сарајево 5 0 13
45. ЊЕГО ЖЕЉКА ПМФ Биологија, Биохемија II 2 7,73 6 Сарајево 3 2 13
46. ПАНДУРЕВИЋ БОЈАН ЕТФ I 2 7,71 6 Источно Сарајево 5 0 13
47. РАШОВИЋ САРА Медицински факултет II 2 7,62 6 Бања Лука 3 2 13
48. РИСТОВИЋ МАРИЈА ПМФ Биологија, Микробиологија II 2 8,60 6 Сарајево 3 2 13
49. МИЈОВИЋ  НИКОЛИНА Машински факултет II 2 7,44 3 Источно Сарајево 5 2 12
50. ФИЛИПОВИЋ НЕНАД Машински факултет II 2 7,30 3 Источно Сарајево 5 2 12
51. ЛУБУРА МАРИЈАНА Машински факултет II 2 6,92 3 Источно Сарајево 5 2 12
52. ШТАКА МАРКО Факултет техничких наука II 2 8,43 6 Нови Сад 1 2 11
53. ПАРАШ ЊЕГОШ Фармацеутски факултет I 2 8,20 6 Сарајево 3 0 11
54. СТАНИЋ МАРИЈАНА Медицински факултет I 2 7,40 3 Источно Сарајево 5 0 10
55. ЂУРОВИЋ МАЈА Фармацеутски факултет II 2 7,00 3 Сарајево 3 2 10
56. ГАЛИЈАШЕВИЋ  АНДРЕА Фармацеутски факултет II 2 6,68 3 Сарајево 3 2 10
57. ЦВЈЕТИНОВИЋ НИНА Факултет техничких наука I 2 8,28 6 Нови Сад 1 0 9

 

Б) Ученик генерације

 

Рб

 

Презиме и име Школа
1. ПОТРЕБИЋ

ЈОВАН

Средњошколски центар

Источна Илиџа

 

НАПОМЕНА:

 

Право приговора на прелиминарну ранг-листу начелнику Општине имају сви подносиоци пријава у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ранг-листе на Web страници општине и огласној табли Општине. Након разматрања приговора коначна ранг-листа ће бити утврђена и објављена на Web страници општине www.istocnailidza.net и огласној табли Општине.

 

У складу са чланом 7. Правилника о додјели студентских стипендија, средства која не буду распоређена успјешним студентима, распоређују се Одлуком начелника општине на основу прикупљених захтјева студената у току календарске године, а на приједог Комисије за додјелу различитих помоћи, именоване на основу правилника бр. 01-023-44/17, студентима сљедећих категорија:

 

  • студенти из социјално угрожених породица,
  • студенти – дјеца погинулих бораца ВРС,
  • студенти – дјеца РВИ од I до IV категорије, цивилне жртве отаџбинског рата,
  • студенти без једног или оба родитеља,
  • студенти из породице са два или више студената,
  • студенти из породица са четверо и више дјеце
  • студенти са инвалидитетом                                                                                                                                                                                                                                                      

 КОМИСИЈА:     

                                                                               Александар Делић, предсједник

Татјана Ивановић, члан

Дарко Берјан, члан

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ