3.1 C
Lukavica

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ – ЛИСТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Број: 01-012-953/18

Источна Илиџа, 26.06.2018. године

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

 

Комисија за додјелу студентских стипендија у саставу: Александар Делић – предсједник, Татјана Ивановић – члан и Наташа Голубовић – члан, је 21.06.2018. године   прегледала   приспјеле   пријаве   на   Конкурс   за   додјелу студентских   стипендија  општине Источна Илиџа студентима првог циклуса студија на јавним високошколским установама  за  школску 2017/2018 годину  објављеног у „Еуро Блицу“ 30.05.2018. године и констатовала сљедеће:

На Конкурс је  пријављено 33 студента. Од тог броја 16 студената и 2 Ученика генерације испуњавају услове Конкурса, а 15 студената не испуњава услове Конкурса, односно нема  просјек оцјена 8,50 који је тражен Конкурсом или је Прва година високошколске установе која није обухваћена конкурсом.

          Комисија је избодовала важеће пријаве и сачинила прелиминарну ранг – листу студената којима ће се додијелити стипендије.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ – ЛИСТА

А) Успјешни студенти првог циклуса студија јавних високошколских установа

Б)  Ученици генерације средњих школа са подручја општине Источна Илиџа за школску 2016/17 и 2017/18 годину

 

НАПОМЕНА:

 

Право приговора на прелиминарну ранг–листу начелнику Општине имају сви подносиоци пријава у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ранг-листе на Web страници општине и огласној табли Општине. Након разматрања приговора коначна ранг-листа ће бити утврђена и објављена на Web страници општине www.istocnailidza.net и огласној табли Општине.

               У складу са чланом 7. Правилника о додјели студентских стипендија, средства која не буду распоређена           успјешним студентима, распоређују се Одлуком начелника општине на основу прикупљених захтјева студената у току календарске године, а на приједог Комисије за додјелу различитих помоћи, именоване на основу правилника бр. 01-023-44/17, студентима сљедећих категорија:

  1. студенти из социјално угрожених породица,
  2. студенти – дјеца погинулих бораца ВРС,
  3. студенти – дјеца РВИ од I до IV категорије, цивилне жртве отаџбинског рата,
  4. студенти без једног или оба родитеља,
  5. студенти из породице са два или више студената,
  6. студенти из породица са четверо и више дјеце
  7. студенти са инвалидитетом

                                                                                                                                                  КОМИСИЈА:     

                                                                                               

Александар Делић, предсједник

____________________

 

Татјана Ивановић, члан

____________________

 

Наташа Голубовић, члан

____________________

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ