3.1 C
Lukavica

Радно вријеме током предстојећих празника

Број: 01-023-573/19

Датум, 25.12.2019. године

 

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: (117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године и члана 70. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05, 32/07, 13/08 и 5/12) Начелник општине д о н о с и:

 

 

З А К Љ У Ч А К

 

                                                                I

 

На дан републичког празника 1. јaнуара 2020. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде само пекаре, апотеке и радње погребном опремом.

 

На дан 2. јануара 2020. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско предузетнички и трговински објекти најдуже до 12,00 часова.

 

                                                                 II

 

На дан републичког празника 9. јануара 2020. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско предузетнички и трговински објекти најдуже до 12,00 часова.

 

                                                                    

                                                                III

 

Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

 

                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

                                                                                                      Маринко Божовић

                                                                                              

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ