23 C
Lukavica

Радно вријеме током предстојећих празника

Број: 01-023-740/20

Датум, 24.12.2020. године

 

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: (117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године, Одлуке о измјени Одлуке о одређивању радног времена предузетницима и правним лицима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 06/20) и члана 70. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05, 32/07, 13/08 и 5/12) Начелник Општине д о н о с и:

 

З А К Љ У Ч А К

I

 

На дан републичког празника 1. јaнуара 2021. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде само пекаре, апотеке и радње погребном опремом.

 

На дан 2. јануара 2021. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско предузетнички и трговински објекти најдуже до 12,00 часова.

 

                                                                       II

На дан републичког празника 9. јануара 2021. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско предузетнички и трговински објекти најдуже до 12,00 часова.

 

 

                                                                      III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ