23 C
Lukavica

Радно вријеме током предстојећих празника

Број: 01-023-450/17

Датум, 27.12.2017. године

 

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: (117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године и члана 38. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05) Начелник општине д о н о с и

 

З А К Љ У Ч А К

  I

На дан републичког празника 01. јaнуара 2018. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде само пекаре, апотеке и радње погребном опремом.

 

На дан 02. јануара 2018. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско предузетнички и трговински објекти најдуже до 13 часова.

                                                                       II

Радно вријеме на дан 09. јануара 2018. године регулише се Одлуком Владе Републике Српске у складу са законом.

 

                                                                     III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

  Маринко Божовић

                                                                                         

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ