Директор

Директор ЈУ Центра за социјални рад И. Илиџа Боса Калинић рођена је 06.04.1975. године у Сарајеву – Центар. Удата, мајка троје дјеце. Основну школу и Гимназију је завршила у Сарајеву.

Дипломирала на Филозофском факултету Пале на два студијска програма, 2000. године, на студијском програму за педагогију и психологију и стекла звање професор педагогије и психологије и 2011. године на студијском програму за психологију и стекла звање дипломирани психолог. Студент је постдипломског магистарског студија психологије, смјер пословна психологија .

Радно искуство:

1999 /2001 –  Гимназија Источна Илиџа,  професор психологије,  спољни сарадник,

2001/2006 -Општина Српска Илиџа, начелник Одјељења за привреду и друштвене  дјелатности,

2007/2015 –  Општина Источна Илиџа, Кабинет начелника, самостални стручни сарадник   за УЉР и младе

2015/2016 – ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа, в.д. директор,

2016 /до данас – ЈУ Центар за социјални рад, директор.

Сертификати:

 • Стручни управни испит,
 • Управљање пројектним циклусом
 • Обука службеника за младе (УСМ)
 • Обука за службенике за младе (КУЛТ)
 • Правда за свако дијете,
 • Равноправност полова,
 • Рад са дјецом са посебним потребама,
 • Психосоматске реакције код дјеце,
 • Препознавање и рад са даровитим ученицима.

      ЈУ Центар за социјални рад је установа социјалне заштите коју оснива јединица локалне самоуправе.

            У спровођењу дјелатности социјалне заштите и социјалног рада Центар врши јавна овлашћења:

 • пружа прву стручну помоћ грађанима,
 • рјешава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити и одлукама о проширеним правима у јединицама локалне самоуправе,
 • рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите,
 • рјешава у првом степену о остваривању права из области породично-правне заштите и старатељства,
 • ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку,
 • пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне заштите,
 • врши надзор над хранитељским породицама,
 • води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције и
 • врши исплату новчаних права утврђених овим законом и другим прописима и општим актима.