23 C
Lukavica

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор и суфинансирање манифестација за 2019. годину које су од значаја за општину Источна Илиџа

Број: 01-023-290/18

Источна Илиџа, 17.07.2018. године

 

На основу члана 3. Правилника o расподјели средстава удружењима грађана и помоћи за културу бр. 01-023-81/18 од 12.03.2018. године и члана 70. Статута општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“, бр. 13/05, 32/07, 13/08 и 5/12) Начелник општине Источна Илиџа расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор и суфинансирање манифестација за 2019. годину које су од значаја за општину Источна Илиџа

 

 1. Начелник oпштине Источна Илиџа расписује Јавни позив за избор и суфинансирање манифестација за 2019. годину, које су од значаја за општину Источна Илиџа и које се односе на:
 1. Обиљежавање значајних датума из одбрамбено-отаџбинског рата,
 2. Очување српског изворног стваралаштва,
 3. Музичке и ликовне фестивале и колоније,
 4. Позоришне фестивале и догађаје који промовишу умјетност на подручју општине Источна Илиџа,
 5. Филмске фестивале,
 6. Обиљежавање вјерских празника,
 7. Обиљежавање спортских догађаја,
 8. Развој физичке културе,
 9. Заштита животне средине.

 

 1. Право учествовања имају јавне или вјерске установе и удружења грађана која су регистрована у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.52/01 и 42/05) или имају сједиште на подручју општине Источна Илиџа или Града Источно Сарајево, а у свом фокусу дјеловања имају територију и становништво општине Источна Илиџа.

 

 1. Апликант може аплицирати са више манифестација.

 

 1. Манифестација треба да се реализује, искључиво на територији општине Источна Илиџа или да корисници буду становници општине Источна Илиџа.

 

 1. Максималан износ средстава који једна манифестација може добити на основу Јавног позива је 10.000 КМ.

 

 1. Пријаве пристигле за овај Јавни позив, ће проводити Комисија формирана од стране Начелника Општине. Комисија се састоји од пет (5) чланова, а по потреби може ангажовати независног експерта из различитих области.

 

 1. Апликанти су дужни да доставе:

 

 1. попуњен пријавни образац,
 2. буџет манифестације,
 3. кратка биографија координатора манифестације/кључних сарадника
 4. копију Рјешења о упису у регистар вјерских или јавних установа и удружења грађана код надлежног органа (за носиоца манифестације и евентуалне партнере);
 5. копију Потврде о регистрацији у Пореској управи Републике Српске (ЈИБ);
 6. копију Статута вјерских или јавних установа и удружења грађана (за носиоца манифестације и евентуалне партнере);
 7. оверен списак чланова упавног, надзорног одбора и скупштине вјерских или јавних установа и удружења грађана;
 8. усвојен финансијски извјештај за 2017. годину;
 9. извјештај о утрошку средстава из 2017. године (уколико су средства добијена из буџета општине Источна Илиџа)

 

 1. Позивна документација се не враћа.

 

 1. Општина Источна Илиџа задржава право да не додјели сва расположива средства у случају да приједлози манифестација не задовољавају задане критерије.

 

 1. Позив остаје отворен до 15.10.2018. године и биће објављен на web страници општине Источна Илиџа. Пријаве са комплетном документацијом могу се доставити лично – на протокол или путем поште, са назнаком: за Јавни позив – манифестације општина Источна Илиџа, Општинска управа, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Војводе Радомира Путника 2, 71 216 Источна Илиџа.

    Пријаве се достављају на посебном обрасцу – који се може преузети на интернет          страници општине Источна Илиџа: www.istocnailidza.net. , или у соби бр. 14                  општинске управе.

    Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Образац пријаве на конкурс можете преузети овдје

 

 

                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                       Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ