1.1 C
Lukavica

Јавни позив за кориштење средстава за унапређивање пољопривредне производње на подручју општине Источна Илиџа

Број: 01-023-157/21 – веза

Датум: 31.03.2021. године

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:97/16) члана 70. Статута општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05, 32/07 и 13/08), Плана кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2021. години на подручју општине Источна Илиџа , Начелник општине расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 за кориштење средстава за унапређивање пољопривредне производње на подручју општине Источна Илиџа

 

Општина Источна Илиџа расписује Јавни позив за унапређење пољопривредне производње за 2021. годину.

Право за добијање неповратних средстава имају:

  • физичка лица са пребивалиштем на општини Источна Илиџа која се баве пољопривредном производњом на општини Источна Илиџа.

Сви заинтересовани корисници морају да благовремено поднесу пријаву и испуне услове из Плана подстицаја што се утврђује записником Комисије. Јавни позив се односи на сљедеће:

  1. Набавка сјетвеног и садног материјала за пољопривредне произвођаче са територије Општине Источна Илиџа (додјела ће се вршити путем Пољопривредне задруге).
  • за пластеник од 50м2 (30 ком. парадајза, 60 ком. папирике и 10 ком. краставаца + 3 кг водотопивог хранива- кристалони);
  • за пластеник од 100м2 (60 ком. парадајза, 120 ком. папирике и 20 ком. краставаца + 3 кг водотопивог хранива- кристалони);
  • Сјеменски пакети за садњу на отовреном (25 кг кромпира, 3 кг лука, грашак, боранија, пасуљ, мрква, салата, шпинат, першун, цвекла, и 25 кг минералног ђубрива (НПК).

Уз пријаву за подстицаје приложити:

  • ЦИПС-ова пријава подносиоца захтјева;
  • Доказ о власништву земљишта или уговор о закупу земљишта;

            (ако земљиште није на подносиоцу захтјева већ на неком од осталих чланова домаћинства потребно је приложити кућну листу о заједничком домаћинству);

  • Доказ о измиреним пореским обавезама за 2020. годину (порез на непокретности – копија уплатнице).
  • За пољопривредне произвођаче – чланови породица погинулих бораца, РВИ,  демобилисани бораци  ВРС, цивилне жртве рата, социјално угрожене категорије, незапослена лица (доказ о истом).

Образци за пријаву се могу наћи на web страници Општине Источна Илиџа www.istocnailidza.net, или у шалтер сали Општине.

Приликом додјеле подстицајних средстава под једнаким условима предност ће имати пољопривредни произвођачи – чланови породица погинулих бораца, РВИ и демобилисаних бораца ВРС, цивилне жртве рата и корисници који се пријављују први пут за подстицај.

Ако се планирана средства не буду једнако трошила, средства ће се преливати по потреби и на тај начин  рационално искориштавати.

Пријаве са потребном документацијом доставити на протокол Општине или путем поште на сљедећу адресу:

 

Општина Источна Илиџа

Војводе Радомира Путника број 2

71123 Источно Сарајево

Са назнаком „За јавни позив“

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Јавни позив остаје отворен до 16.04.2021. године,  а биће објављен на Web страници Општине и огласној табли Општине.

Напомена: У случају великог броја заинтересованих корисника планирана средства по кориснику могу бити мања од наведених у Плану, а све у циљу реализовања свих примљених захтјева. Право на подстицај неће имати они пољопривредни произвођачи који имају неизмирених обавеза према општини Источна Илиџа.

 

За све додатне информације контакт телефон je 057/316-026.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ