23 C
Lukavica

Јавни позив за полагање стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске

На основу члана 43. став 3) Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске“, број: 45/17), Министарство трговине и туризма Републике Српске, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   ПОЗИВ

 

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА  ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

I

Расписује се Јавни позив  за полагање стручног испита за стицање звања  туристичког водича за подручје Републике Српске.

 

II

Право полагања стручног испита за стицање звања  туристичког водича за подручје Републике Српске имају кандидати који испуњавају услове према члану 43. Закона о туризму (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 45/17), и то:

  1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, односно страни држављани који посједују радну дозволу у Босни и Херцеговини,
  2. да имају најмање завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и
  3. да активно познају најмање један страни језик.

 

Комплетан јавни позив можете погледати и преузети овдје

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ