4.1 C
Lukavica

Јавни позив за пријем корисника у Програм подршке запошљавању и самозапошљавању „YES“ Центар

                       

„YES“ Центар Програм за младе СОС Дјечија села Босне и Херцеговине је Програм подршке запошљавању и самозапошљавању младих са подручја Кантона Сарајева и општине Источна Илиџа кроз мјере јачања вјештина и капацитета код младих, с циљем повећања броја запослених и финансијске самоодрживости и друштвене укључености младих.

„YЕС“ Центар Програм за младе има три програмске цјелине:

– Подршка запошљавању која подразумијева јачање вјештина запошљавања као што је писање ЦВ, мотивационог писма, припрема за разговор за посао, затим бесплатне преквалификације, доквалификације и стручна оспособљавања, повезивање са послодавцима.

– Подршка самозапошљавању која подразумијева јачање подузетничких вјештина кроз тренинге писања пословних планова, продајних вјештина и продаје путем социјалних мрежа, правно финансијских оквира, те могућност аплицирања за грант за покретање властитог бизниса у износу до 9.000,00 КМ, те менторска подршка у првој години пословања.

– Психосоцијална подршка која подразумијева јачање животних вјештина, подршку неформалном образовању кроз бесплатне курсеве страних језика, основних и напредних курсева информационих технологија и радионице финансијске писмености. Циљ јавног позива је избор младих за учествовање у Програму подршке запошљавању и самозапошљавању младих са подручја Града Сарајева и Источне Илиџе.

На програме Подршке запошљавању или самозапошљавању, могу се пријавити млади од 15 до 30 година старости, са подручја Кантона Сарајево и општине Источна Илиџа, који испуњавају неке од слиједећих критерија:

– Млади који су одрасли без родитељског старања;

– Млади који су одрасли у хранитељским породицама;

– Млади који су одрасли без једног родитеља;

– Млади који живе у заједници/породици у којој чланови заједнице/породице нису запослени;

– Млади који живе у заједници/породици у којој мјесечна примања не прелазе 400,00 КМ по члану;

– Млади који живе самостално, нису запослени или им мјесечна примања не прелазе 400,00 КМ;

– Млади који живе у заједници/породици која је корисник Система социјалне заштите.

Јавни позив остаје отворен до 31. маја 2019. године.

Презентација Јавног позива се одржава 15.3.2019. године у 12:00 часова у сали Скупштине општине Источна Илиџа.

Млади који испуњавају неке од наведених критерија, могу се сваким радним даном, од 08 до 20 сати, лично пријавити за судјеловање у Програмима подршке запошљавању И самозапошљавању, у YЕС Центру за младе, на адреси Семира Фраште бб, Сарајево.

За све додатне информације, можете их контактирати на број телефона +387 33 465 488, или на и-мејл yes.centar@sos-ds.ba или их посјетити на адреси Семира Фраште бб, Сарајево.

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ