1.1 C
Lukavica

ЈАВНИ ПОЗИВ за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима USAID/PPMG и буџета Oпштине Источна Илиџа

Број: 01-012-580/19

Датум: 17. 5.2019. године

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана  70.  Статута Oпштине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број 13/05, 32/07 и 13/08), Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима USAID/PPMG  и буџета Oпштине Источна Илиџа број: 01-023-199/19 од 17.05.2019.          године начелник Oпштине расписује:   

                                                 ЈАВНИ ПОЗИВ

за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира  средствима USAID/PPMG  и буџета Oпштине Источна Илиџа

     Општина Источна Илиџа расписује Јавни позив у оквиру имплементације USAID Програма подршке маргинализованим групама жена на подручју Општине Источна Илиџа као партнерске јединице локалне самоуправе. Средства за финансирање бизниса обезбјеђена су суфинансирањем 50% од Америчке агенције за међународни развој USAID/PPMG и 50% из буџета Општине Источна Илиџа.

      Циљ Јавног позива је додјела средстава маргинализованим групама жена за покретање бизниса и самозапошљавање, отварањем и развојем бизниса Општина Источна Илиџа креира боље окружење. Расподјелом средстава за бизнис идеје обезбјеђује се запошљавање маргинализованих група жена.

      Право на додјелу средстава кроз Јавни позив имају жене које припадају маргинализованим групама ( у даљем тексту апликантице):

 1. женама жртвама насиља,
 2. самохраним мајкама,
 3. незапосленим женама,
 4. женама с инвалидитетом или с дјететом с инвалидитетом,
 5. незапосленим женама које живе и које ће своју самосталну дјелатност обављати у руралном подручју, и то:
 • као појединцима или као тиму,
 • које имају пребивалиште на подручју општине Источна Илиџа,
 • које имају пословне идеје и желе започети посао у одређеној дјелатности на подручју општине осим трговине и угоститељства (изузев оригиналних идеја везаних за туризам и домаће производе),
 • које у тренутку подношења пријаве немају регистровану властиту дјелатност,
 • које ће пословну идеју реализовати на подручју општине Источна Илиџа,
 • које нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине,
 • да је реализација бизниса у складу са свим важећим законима и другим прописима о заштити животне средине,
 • да су незапослене и пријављене на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Источна Илиџа

      Пријава треба садржавати:

 • попуњен пословни план (прописан образац),
 • биографију, копију личне карте,
 • копију пријаве о пребивалишту (не старију од 6 мјесеци),
 • изјаву да нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине (саставни дио обрасца пријаве, а потврду издату од стране надлежног органа доставиће апликантице чији бизниси буду подржани из буџетаа, прије потписивања уговора о додјели средстава),
 • доказ на основу којег се може утврдити припадност једној од маргинализованих група жена копија одговарајућег документа (нпр. Центра за социјални рад, Завода за запошљавање РС, Биро Источна Илиџа, МУП-а, и др.),
 • потврду да су евидентиране на Заводу за запошљавање, Биро Источна Илиџа.

Апликантица у свом пословном плану наводи укупан износ потребан за реализацију пословне идеје и дио недостајућих средстава.

Апликантица може аплицирати неограниченим бројем пословних планова, али ће само један бити подржан.

Један тим, односно самостални подносилац, може пријавити више пословних планова. Иста особа не може бити члан два тима, нити истовремено пријавити идеју као самостални подносилац и бити члан једног тима.

Пристигле пријаве оцјениће Комисија именована од стране начелника а у складу са критеријумима дефинисаним Одлуком о начину и поступку расподјеле средстава за развој бизниса маргинализованих група жена који се суфинансирају и финансирају средствима USAID/PPMG и буџета Oпштине Источна Илиџа.

Пријаве на којима је наведена потребна документација можете преузети у соби 14 или путем наше WEB-странице:  www.istocnailidza.net. Пријаве са потребном документацијом доставити лично у матични уред (шалтер број 6) или путем поште на сљедећу адресу:

Општина Источна Илиџа

Војводе Радомира Путника број 2

71123 Источно Сарајево

Са назнаком „За Комисију за додјелу средстава у склопу Програма USAID/PPMG“

Такође је обавезно на коверти навести и број Јавног позива и написати „НЕ ОТВАРАТИ“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Цијели текст јавног позива са условима за добијање подстицаја ће бити објављен на WEB-страници www.istocnailidza.net и огласној табли Oпштине, а исти остаје отворен 60 дана од дана објављивања на огласној табли и на службеној WEB-страници Општине. 

За све додатне информације контакт телефон је 057/316-026, а СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ можете преузети ОВДЈЕ.

Пријаве за овај јавни позив можете преузети ОВДЈЕ.

 

                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                        Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ