4.1 C
Lukavica

Јавни позив за реализацију пројекта развоја конкуретности у руралним подручјима -РЦДП

Општина Источна Илиџа обавјештава заинтересоване пољопривредне произвођаче са територије општине Источна Илиџа, да могу аплицирати за реализацију пројекта развоја конкуретности у руралним подручјима – РЦДП , – који се суфинансира средствима Међународног  фонда за развој пољопривреде – ИФАД и општине Источна Илиџа, а проводи га Јединица за кординацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС у сарадњи са Удружењем грађана „Пробуди се„ Источна Илиџа.

Пројекат који се реализује на нашој Општини под називом Развој кооперантске мреже произвођача поврћа у пластеницима – шанса за мала пољопривредна газдинства, подразумјева набавку пластеника површине 100 м2.

Општина врши суфинансирање 10%  вриједности пластеника, 50%  Међународни фонд  за развој пољопривреде – ИФАД,  а 40% сами корисници (дио средстава се може суфинансирати путем редовних програма за подстицаје пољопривреде који ће бити  расписани од стране Општине)

Право за пријаву имају:

  • физичка лица са пребивалиштем на општини Источна Илиџа, која се баве пољопривредном производњом на општини Источна Илиџа.

Сви заинтересовани корисници треба да благовремено поднесу пријаву у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности најкасниије 8 дана од дана објављивања на сајту општине Источна Илиџа.

Напомена: Предност приликом одабира имају  вишечлане породице, корисници лошијег социјалног и материјалног статуса и лица која нису добијала средства за развој пољопривреде од стране општине Источна Илиџа.

 Уз пријаву потребно је приложити:

  • копију личне карте,
  • доказ о власништву земљишта или уговор о закупу земљишта

(ако земљиште није на подносиоцу захтјева већ на неком од осталих чланова домаћинства потребно је приложити кућну листу о заједничком домаћинству);

  • изјаву да добијени пластеник корисник неће отуђити у наредне три године;
  • кућна листа за вишечлане породице;
  • доказ о социјалном и материјалном статусу;
  • доказ о измиреним пореским обавезама за непокретности у 2018. години.

За све додатне информације обратите се на контакт телефон 057/316-026.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ   

                                                                                                                                                                                                                                        Маринко Божовић

  

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ