Јавно приватно партнерство

Ово привредно друштво основано је сходно Закону о јавно-приватном партнерству Републике Српске, а оснивачи су општина Источна Илиџа и физичко лице из републике Србије и обавља сљедеће активности:

а) Послове постављања, монтаже и одржавања јавне расвјете, електричних постројења и одржавања (ревизије) као и издавања важећих атеста за потребе општине Источна Илиџа, града Источно Сарајево, Републике Српске и Босне и Херцеговине. Послови ће се обављати са специјалним возилом и корпом која има руку-крак дужине 20 метара.

б) Послове ремонта и сервиса нисконапонских и високонапонских електромотора, генератора; како стандардних тако и екс-противексплозивне заштите, послове вибродијагностику електромотора, генератора и остале опреме као и издавање атеста за исте све за потребе општине Источна Илиџа, града Источно Сарајево, Републике Српске и Босне и Херцеговине.

ц) Послове ремонта (израде и оправке) трафостаница за потребе општине Источна Илиџа, града Источно Сарајево, Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Друштво је закључило уговор о пословно-техничкој сарадњи са предузећем Електроинвест Зрењанин и за обављање послова користиће лиценце квалитета, рјешење за оправку и ремонт екс уређаја до 1MW, према стандарду SRPS IEC 60079-19 које је издато од Института за стандардизацију Србије и све потребне лиценце за обављање горе наведених активности.

Друштво је такође закључило уговор о пословно-техничкој сарадњи са Електротехничким факултетом у Источном Сарајеву.

Значајни послови овог Друштва су:

  • ремонт и одржавање електромотора у РИТЕ Гацко,
  • генерални ремонт и одржавање електромотора у ЈП Водовод и канализација Источно Сарајево,
  • израда прототипа високонапонског осцилатора (Теслиног трансформатора) који је изложен у управној згради ХЕ на Дрини Вишеград,
  • ремонт и поправку енергетских дистрибутивних трансформатора за потребе Електродистрибуције Пале.