6.1 C
Lukavica

ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У ВРТИЋИМА

Број: 01-012-1036/20

Датум: 17.8.2020. године

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У ВРТИЋИМА

 

ЗАПИСНИК

Састанак Комисије за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова боравка у вртићима је одржан дана 14.8.2020. године у просторијама Општине Источна Илиџа, са почетком у 14:00 часова. Састанку су присуствовали чланови Комисије који су именовани Одлуком начелника број: 01-023-353/20 од 30.07.2020. године у сљедећем саставу:

  • Дарко Станић – предсједник
  • Наташа Матић – члан
  • Драган Видаковић – члан

 Комисија је констатовала да су за додјелу новчаних средстава до састанка комисије примљени сљедећи захтјеви:

 

Редни број

 

Подносилац Захтјева

 

Број захтјева

1 Славен Пандуревић 01-532-299/20
2 Николина Томшић 01-532-309/20
3 Андријана Шиљ 01-532-313/20
4 Валерија Копривица 01-532-285/20
5 Бранка Бурсаћ 01-532-318/20
6 Синиша Мичић 01-532-289/20
7 Тијана Сувајац 01-532-306/20
8 Маријана Трапара 01-532-311/20
9 Милан Дошло 01-532-334/20
10 Љиљана Симанић 01-532-303/20
11 Дарија Сикима 01-532-305/20
12 Борислав Ђајић 01-532-333/20
13 Бојан Лаловић 01-532-323/20
14 Сандра Петровић 01-532-297/20
15 Јелена Пржуљ 01-532-295/20
16 Ђорђе Ешпек 01-532-331/20
17 Ђорђе Кењић 01-532-326/20
18 Александра Пухало 01-532-296/20
19 Милан Миовчић 01-532-283/20
20 Милан Папаз 01-532-298/20
21 Милорад Папаз 01-532-300/20
22 Горан Тешановић 01-532-308/20
23 Адриана Станковић 01-532-304/20
24 Дејан Окука 01-532-291/20
25 Дражен Делић 01-532-336/20
26 Миленка Огњеновић 01-532-292/20
27 Далиборка Томић 01-532-310/20
28 Гордана Пурковић 01-532-293/20
29 Дејана Гогић 01-532-337/20
30 Милена Божовић 01-532-321/20
31 Данка Шиљ 01-532-314/20
32 Жана Мочевић 01-532-288/20
33 Милица Поповић 01-532-294/20
34 Велиборка Кењић 01-532-324/20
35 Далибор Вујовић 01-532-317/20
36 Ана Дубовина 01-532-335/20
37 Валентина Тадић 01-532-347/20
38 Данко Новаковић 01-532-290/20
39 Здравко Лукић 01-532-282/20
40 Александар Сикима 01-532-302/20
41 Тања Јањић 01-532-329/20
42 Бојан Старчевић 01-532-304/20
43 Драган Иконић 01-532-330/20
44 Данка Минић 01-532-286/20
45 Тања Ковачевић 01-532-327/20
46 Дајана Ћеха 01-532-312/20
47 Александар Голијанин 01-532-338/20
48 Младен Видовић 01-532-339/20
49 Јелена Чокић-Елаковић 01-532-332/20
50 Јелена Кљајић 01-532-328/20
51 Дејан Рудан 01-532-301/20
52 Ранка Ковачевић 01-532-325/20
53 Зоран Кубура 01-532-320/20
54 Кристина Штака 01-532-346/20
55 Тијана Анђић 01-532-281/20
56 Јелена Дурутовић 01-532-340/20
57 Невена Јевтовић 01-532-343/20
58 Милена Лемез 01-532-322/20
59 Јелена Лучић 01-532-342/20
60 Весна Матић 01-532-284/20
61 Даниел Новаковић 01-532-315/20
62 Срђан Самарџија 01-532-344/20
63 Милан Сикима 01-532-345/20
64 Дијана Благојевић 01-532-319/20
65 Ивана Шућур 01-532-316/20
66 Соња Каурин 01-532-341/20
67 Јелена Мрдић 01-532-287/20

 

 Комисија у пуном саставу је констатовала да све пристигле пријаве испуњавају услове формалне усклађености и да су приложени сви тражени документи, али да нису сви захтјеви технички прихватљиви. На основу тога, сачињена је сљедећа табела подносилаца захтјева који испуњавају све потребне услове предвиђене Правилником о суфинансирању трошкова боравка у вртићима број: 01-023-341/20 од 23.07.2020. године и којима су у складу са тим одобрена новчана средства:

 

Редни број

 

Подносилац Захтјева

1 Славен Пандуревић
2 Николина Томшић
3 Андријана Шиљ
4 Валерија Копривица
5 Бранка Бурсаћ
6 Синиша Мичић
7 Тијана Сувајац
8 Маријана Трапара
9 Милан Дошло
10 Љиљана Симанић
11 Дарија Сикима
12 Борислав Ђајић
13 Бојан Лаловић
14 Сандра Петровић
15 Јелена Пржуљ
16 Ђорђе Ешпек
17 Ђорђе Кењић
18 Александра пухало
19 Милан Миовчић
20 Милан Папаз
21 Милорад Папаз
22 Горан Тешановић
23 Адриана Станковић
24 Дејан Окука
25 Дражен Делић
26 Миленка Огњеновић
27 Далиборка Томић
28 Гордана Пурковић
29 Дејана Гогић
30 Милена Божовић
31 Данка Шиљ
32 Жана Мочевић
33 Милица Поповић
34 Велиборка кењнић
35 Далибор Вујовић
36 Ана Дубовина
37 Валентина Тадић
38 Данко Новаковић
39 Здравко Лукић
40 Александар Сикима
41 Тања Јањић
42 Бојан Старчевић
43 Драган Иконић
44 Данка Минић
45 Тања Ковачевић
46 Дајана Ћеха
47 Александар Голијанин
48 Младен Видовић
49 Јелена Чокић-Елаковић
50 Јелена Кљајић
51 Дејан Рудан
52 Ранка Ковачевић
53 Зоран Кубура
54 Кристина Штака

 

Списак подносилаца захтјева који не испуњавају све потребне услове предвиђене Правилником о суфинансирању трошкова боравка у вртићима број: 01-023-341/20 од 23.07.2020. године и којима у складу са тим нису одобрена новчана средства приказан је у сљедећој табели:

Редни број Подносилац захтјева
1 Тијана Анђић
2 Јелена Дурутовић
3 Невена Јевтовић
4 Милена Лемез
5 Јелена Лучић
6 Весна Матић
7 Даниел Новаковић
8 Срђан Самарџија
9 Милан Сикима
10 Дијана Благојевић
11 Ивана Шућур
12 Соња Каурин
13 Јелена Мрдић

 

Комисија је завршила састанак у 15:00 часова.

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Начелник општине
  2. Именованом
  3. Комисији x3
  4. а/а

Потписи

 

Дарко Станић, предсједник

 
 

Наташа Матић, члан

 
 

Драган Видаковић, члан

 

 

 

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ