Здравствена заштита

Здравствену заштиту на подручју општине Источна Илиџа пружају јавне и приватне здравствене установе из области примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите.

Ј.З.У. БОЛНИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

На подручју општине Источна Илиџа смјештена је Болница Источно Сарајево која је носилац терцијалног нивоа здравствене заштите за комплетно подручје града Источно Сарајево. Почела је са радом 1992. године, а њено оснивање званично је потврђено Одлуком Владе РС од 25. 11. 1993. године. Смјештена је у објекте бивше Клинике за плућне болести и туберкулозу плућа иако јој је подручје дјеловања неупоредиво шире и у много чему је насљедник најстарије болнице у БиХ за лијечење грудоболних. Постојеће зграде (павиљони) у кругу ове здравствене установе прављене су у периоду од 1920. – 1957. године. Клинике и болничке службе у Источном Сарајеву, настале су трансформацијом из Опште болнице Касиндо 2001. године, формирањем новог правног субјекта Клиничког центра Источно Сарајево. Ј.З.У. болница Источно Сарајево располажу са преко 22 одјељења и службе.

Протеклих година извршене су надоградње и дјелимичне реконструкције. 30.септембра 2005. године Болница Источно Сарајево је добила нову савремену зграду микробиологије и имунологиоје, за чију је изградњу средства обезбједила Грчка Влада. Зграда је пројектована према савременим нормативима у здравству и опремљена најсавременијом опремом. 27.04.2012. године отворено је реновирано педијатријско одјељење Болнице Источно Сарајево. Задњих пар година у овој здравственој установи примјетно је повећање броја лијечених и пружених услуга у износу од 22%.

Контакт:
Град: Источно Сарајево
Општина: Источна Илиџа
Поштански број: 71213
Улица: Касиндолског батаљона 113
E-mail: bolnica_kasindo@paleol.net
Web: www.kbskasindo.com
Tel: +387 (0) 57 325 300
Tel: +387 (0) 57 325 310
Tel: +387 (0) 57 325 319
Tel: +387 (0) 57 325 325
Fax: +387 (0) 57 316 195

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛИЗА ЦЕНТАР (ИДЦ)
ИСТОЧНО САРАЈЕВО – КАСИНДО

Интернационални дијализни центар (ИДЦ) у Источном Сарајеву је четврти центар компаније „Euromedic International“ у РС, који поред уобичајних услуга дијализе пацијентима пружа и услуге хемодијафилтрације (ХДФ). Хемодијафилтрација је најсавременији метод за лијечење болесника са терминалном бубрежном слабошћу.ИДЦ почео је са радом 1. октобра 2008. године. У Центру је инсталисана најсавременија опрема по европским стандардима,а Центар ради у складу са ISO standardom 9001:2008.

Центар је употпуности оспособљен да пружи врхунске услуге пацијентима и примјер је споја врхунске медицинске технологије са брижном здравственом његом за пацијенте.

Центар располаже са 16 дијализних мјеста, пуни капацитет Центра са радом у три смјене је 96 болесника.

 ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Примарна здравствена заштита се остварује преко Дома здравља „ Источно Сарајево“, који је основан 1996. године фузијом два дома здравља (Дом здравља Српска Илиџа и Српско Ново Сарајево).Обавља дјелатност здравствене заштите становништва примарног нивоа локалних заједница Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево и повратника у град Сарајево. Увођењем породичне медицине у оквиру Дома здравља 14 тимова породичне медицине су преузели послове здравствене заштите свих категорија становништва. Обезбјеђена је здравствена заштита за 26.000 регистрованих лица. Дом здравља„ Источно Сарајево“  своју дјелатност проводи на седам локалитета и то:

 
  локалитет дома здравља Сељо – централни локалитет,
  амбуланта опште и породичне медицине Лукавица,
  амбуланта опште и породичне медицине Миљевићи,
  амбуланта опште и породичне медицине Тилава,
  амбуланта опште и породичне медицине Војковићи,
  амбуланта опште и породичне медицине Младичко Поље и
  центар за физикалну терапију и рехабилитацију. 

Контакт:

Назив установе Адреса                                       Број телефона                     
     
Дом здравља Источно Сарајево Стефана Немање 1 057 340 782, 057 340 783
Амбуланта опште и породичне медицине Лукавица Стефана Немање 1 057 340 782, 057 370 783
Амбуланта опште и породичне медицине Војковићи Војводе Мишића 57а 057 350 650
Амбуланта опште и породичне медицине Младице Дерокова 17 057 375 296
Центар за физикалну терапију и рехабилитацију  Отаџбинска 1 057 318 252


ПРИВАТНЕ АМБУЛАНТЕ

 

Назив установе                                                            Адреса                                      Број телефона                     
     
Амбуланта опште стоматологије Николе Тешановића 1а  
Амбуланта опште стоматологије Дедијерова 14 057 318 145

 

ЈЗУ АПОТЕКА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Апотекарска дјелатност је дио здравствене дјелатности од интереса за Републику Српску. ЈЗУ Апотека „Источно Сарајево“ обезбеђује потпуно и континуирано снабдјевање лијековима и помоћним љековитим средствима, становништво и пацијенте са подручја четири општине (Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Трново и Рогатица).

 

Назив установе                                                           Адреса                                        Број телефона                     
     
Апотека Лукавица – И. Н. Сарајево Стефана Немање 3 057 342 909
Апотека Војковићи Војводе Мишића 57а 057 351 261
Апотека Младице  Дерокова 17 057 375 296

 

ПРИВАТНЕ АПОТЕКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

 

Назив установе                                                           Адреса Број телефона                    
     
Апотека Примула Српских владара 5 057 318 222
Апотека Матовић Српских владара 8 057 310 330
Апотека Љекобиље Трг Илиџанске бригаде бб 057 318 405
Апотека Благолекс фарм ТЦ Туш, Војводе Р. Путника бб 057 316 922


ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ

 

Назив установе                                                           Адреса                                          Број телефона                  
     
Ветеринарска станица Источна Илиџа  Војводе Р. Путника 14 057 316 611
Ветеринарска амбуланта са апотеком Мастино Сарајевске бригаде 7 065 531 397