6.1 C
Lukavica

Обавјештење за све власнике и кориснике рекламних медија

Скупштина општине Источна Илиџа је на Х редовној сједници одржаној 26.12.2017. године усвојила Одлуку о јавном оглашавању („Службене  новине Града Источно Сарајево“ бр. 34/17“).

У складу са Одлуком сви власници и корисници рекламних медија (самостојећи рекламни пано, билборд, мегаборд, дисплеј, тотем, јарбол, самостојећа рекламна витрина, рекламне фолије, рекламирање на возилима и остали огласни медиј) су дужни, на име истицања огласних медија, измирити своје обавезе према општини  до 28.02. текуће године.

             За непоштивање одредби из ове Одлуке, чланом 50. предвиђене су казнене мјере, односно издавање прекршајног налога од стране Комуналне полиције. Такође, власници огласних медија су по истеку поменутог рока дужни да уклоне нелегалне огласне медије, а уколико то не ураде, огласне медије ће уклонити Комунална полиција преко трећег лица о трошку власника.

Објављивањем овог Обавјештења сматра се да су сви власници и корисници благовремено упознати са Одлуком. Циљ доношења Одлуке је регулисање стања у области јавног оглашавања.

Одлука се налази на званичној веб страници општине (www.istocnailidza.net).

Подношење захтјева за регулисање статуса огласног медија као и све друге информације врши се у Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове, општина Источна Илиџа.

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ