Пољопривреда

Општи подаци 

Рурални дио општине заузима 15,4 км² и обухвата МЗ Војковићи и дјелимично МЗ Касиндо. У структури кориштења земљишта највише је пољоприведног и шумског земљишта. Укупна површина пољопривредног земљишта износи 1157 ха, укључујући и приватни и државни сектор својине. Од ове површине оранице заузимају 488 ха, ливаде 334 ха, воћњаци 143 ха и пашњаци 192 ха. 

Проблем са којим се сусрећу власници пољопривредног земљишта су мале производне парцеле и недовољно искориштено земљиште па је тешко говорити о интезивнијој пољопривредној производњи. 

Општину Источна Илиџа карактерише континентална клима која је повољна за узгој ратарске и повртарске културе које су највише и заступљене на овом подручју. 

Задњих година становништво општине Источна Илиџа се све више одлучује за бављење производње у заштићеним просторима. На општини Источна Илиџа тренутно је под пластеницима засађено преко 10 000 м2 пољопривредног земљишта, а показатељ да се ове површине из године у годину повећавају је стање из 2006. године када је под пластеницима било свега 800 м2 пољопривредног земљишта. 

Када су у питању ратарске културе највише се узгајају пшеница и јечам. Преко 15 ха земљишта је засијано овим културама. Од воћарских култура најзаступљеније су јабука, крушка и шљива. Површине засађене јагодама, малинама и купинама сваке године се повећавају. 

Када је ријеч о сточарству сеоска домаћинства углавном се баве узгојом свиња, кока носиља, овчарством и пчеларством. 

Општина Источна Илиџа редовно издваја одређена средства из буџета за подстицај развоја пољопривредне производње и настоји да сваке године унесе и одређене новине када су у питању врсте подстицаја. Тако су, у досадашњој вишегодишњој пракси, додјељивани подстицаји, уз настојање да се не запостави ниједна грана пољопривреде, и то: подстицаји за пластеничку производњу, подстицаји за подизање нових засаде младог воћа, учествовање у суфинансирању набавке пољопривредне механизације и опреме, неповратна средства за пчеларство,  подстицаји за набавку кока носиља, учествовање у суфинансирању Међународних фондаова који се односе на пољопривредну производу и др.. 

Осим горе наведеног, општина Источна Илиџа сваке године организује едукације од стране ангажованих стручних лица са научно-образовних институција, а све у циљу повећања продуктивности и ефикасности пољопривредне производње. 

На подручју општине Источна Илиџа регистроване су двије пољопривредне задруге и то Пољопривредна задруга „Агроном“ и Земљорадничка задруга „Сарадња“ које дјелује на двије општине, општини Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево. Задруге броје око 50 чланова и оне су општег карактера а чланови задруге се на индивидуалним пољопривредним газдинствима баве различитом  пољоприврдном производњом. Са  поменутим  задругама Општина има веома добру сарадњу. 

Од удружења пољопривредних произвођача на подручју општине регистровано је Удружење пчелара „Рој“ са око 1000 комада кошница и Удружење  грађана  „Пробуди се“  које дјелује под слоганом  „Купуј домаће једи здраво“ и бави се промоцијом домаћих производа и здравих намирница које су произведене у власиттим домаћинствима.  

ПОЗИВ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ДА СВОЈА ГАЗДИНСТВА УПИШУ У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 

Обавјештавамо Вас да је регистрација пољопривредних газдинстава почела 15.10.2007. године на основу Уредбе о условима и начину уписа у регистар пољопривредних газдинстава (Службени Гласник РС, број 11/07), са измјенама ове Уредбе које је усвојила Влада на сједници одржаној 27.09.2007. године. 

Регистрација се врши у пословној јединици Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге АПИФ која се налази у просторијама Административног центра Владе Републике Српске на адреси Војводе Радомира Путника бб. број телефона 057/490-271 и Е-маил: sarajevo@apif.net  

Регистрација је бесплатна, а користит ће се за потребе анализе, као и обрачун и исплату подстицајних средстава.