Подаци

Центар за социјални рад, са сједиштем у Српској Илиџи, основан је одлуком Скупштине  Српске Општине Илиџа  дана 07.12.1993. године  на приједлог Извршног одбора.

По окончању ратних дејстава и потписивању Дејтонског споразума, пратећи судбину српског народа, Центар се у марту 1996. године преселио на територију источног дијела Српске Илиџе

Центар је има својство правног лица које стиче уписом у судски регистар код Основног суда у С.Сарајеву од дана 19.11.1998.године.

Установа је до 12.04.2006.године пословала под називом „Центар за социјални рад“, Општина Српска Илиџа, те на основу члана 10. Закона о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања( Службени гласник РС број: 113/04) мијења назив у „ Центар за социјални рад“ Источна Илиџа.  

Сједиште Центра је у Источној Илиџи, Отаџбинска  број 1.