4.1 C
Lukavica

10. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа

10. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа одржана је 26.12. 2017. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

 

Одборници Скупштине општине Источна Илиџа усвојили су следеће документе и донијели важне одлуке за локалну заједницу.  

 

– Програм рада Скупштине општине Источна Илиџа за 2018. годину.

– Одлуку о усвајању буџета Општине Источна Илиџа за 2018. годину

– Одлуку о извршењу буџета Општине Источна Илиџа за 2018. годину

– Одлуку о именовању Вуковић Милете за начелника Одјељења за општу

 управу 

–  Одлуку о именовању Берјан Ненада за начелника Одјељења за просторно

 уређење и стамбено-комуналне дјелатности

– Одлуку о именовању Делић Александра за начелника Одјељења за

  привреду и друштвене дјелатности

–  Одлуку о именовању Ђуровић Бојане за в.д. начелника Одјељења за

  финансије

– Одлуку о именовању замјеника начелника Општине

  Источна Илиџа, за замјеника начелника изабран је Зоран Аврам

– Одлуку о утврђивању листе стручњака

– Одлуку о пореској стопи за опорезивање непокретности на подручју

 Општине Источна Илиџа

– Одлуку о вриједности непокретности по зонама на подручју Општине

  Источна Илиџа

– Одлуку о јавном оглашавању на територији општине Источна Илиџа

-Одлуку о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења

од интереса за Општину Источна Илиџа

– Одлуку о расписивању јавног конкурса за утврђивање статуса удружења од

интереса за Општину Источна Илиџа

– Одлуку о приједлогу уписних подручја за три основне школе на подручју

 Општине Источна Илиџа

-Одлуку о измјени и допуни Одлуке о именовању члана Комисије за избор и

 именовања, за новог члана Комисије именован је Пукета Веселина умјесто

 Дамјановић Миљана

–  Одлуку о измјени и допуни Одлуке о именовању члана Одбора за

 друштвени надзор и представке, за новог члана Одбора именован је

 Пукета Веселина умјесто Дамјановић  Миљана

– Одлуку о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском

земљишту  број: 02-023-143/14 од 23.6.2014. године.  

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ