6.1 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА VI РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-1032//17             

                                                                                                      ПРИЈЕДЛОГ Источна Илиџа, 30.06.2017. године

 

            На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Сл. новине Града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09 ), предсједник Скупштине Источна Илиџа

 

САЗИВА

VI РЕДОВНУ   СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

 

 

која ће се одржати дана 07.07.2017.године, са почетком у 9,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За VI  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ  Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

                                                                                  

ДНЕВНИ РЕД

                                                                 

 1. Записник са V Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
 2. Информација о стању спорта и физичке културе, спортских клубова које финансира општина Источна Илиџа за период 01.01.2016-31.12.2016 године.
 3. Информација о стању насиља у породици и родно заснованом насиљу.
 4. Извјештај о раду О.О. Црвеног крста Источна Илиџа за 2016 годину.
 5. Извјештај о раду Омладинског савјета Источна Илиџа за 2016 годину.
 6. Приједлог Одлуке о прихватању писма намјере о сарадњи између општине Источна Илиџа и Michael Koehler-a везано за реализацију проејкта „побољшање услова за рад и инфраструктуре за колективни спорт на локацији спортског комплекса у Војковићима“.
 7. Приједлог Одлуке о давању сагласности начелнику општине за потписивање Уговора о партнерству са страним инвеститорима.
 8. Приједлог Одлуке о додјели дијела спортског комплекса на коришћење инвеститору.
 9. Приједлог годишњег плана утрошка средстава од концесионе накнаде за 2017 годину.
 10. Приједлог Програма коришћења средстава од наплаћених водних накнада.
 11. Приједлог Програма коришћења средстава од наплаћене накнаде на основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
 12. Приједлог Одлуке о формирању грађевинске парцеле и додјели земљишта за изградњу Ватрогасног дома локалитет Кртељи.
 13. Приједлог Одлуке о формирању грађевинске парцеле и додјели земљишта ЈКП „КОМИЛ“ д.о.о. Источна Илиџа за изградњу Управне зграде са магацином и гаражним простором локалитет Кртељи.
 14. Приједлог Одлуке о давању сагласности за расписивање лицитације за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта локалитет Кртељи.
 15. Приједлог Одлуке о отварању пута за пролаз парцели Црногограц Вукашин локалитет Доње Младице.
 16. Приједлог Одлуке о давању мишљења за утврђивање општег интереса у сврху експропријације земљишта за ул. Гатачка.
 17. Приједлог Одлуке о давању мишљења за утврђивање општег интереса у сврху експропријације земљишта за ул. Аеродромска.
 18. Приједлог Одлуке о губљењу статуса непокретности у општој употреби јавно добро – пут у сврху комплетирања грађевинске парцеле Омерагић Мурадифа.
 19. Приједлог Одлуке о начину и условима замјене непосредном погодбом земљишта у државној својини и земљишта у приватној својини вл. Јокић Здравко Добриња 1 у сврху изградње трафостанице.
 20. Приједлог Одлуке о куповини земљишта вл. Бјелица Велимира и Бјелица Наде у сврху изградње спортске сале Војковићи.
 21. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о давању сагласности за расписивање лицитације за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта и објеката Касарна Плавци, Горњи Которац број: 02-023-338/16 од 29.07.2016. године.
 22. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјене дијела Регулационог плана, Потес Улица Иве Андрића – ријека Добриња: „ ДИО УЛИЦЕ ИВЕ АНДРИЋА“.
 23. Приједлог Одлуке о именовању Савјета за израду Измјене дијела Регулационог плана Потес Улица Иве Андрића – ријека Добриња: „ ДИО УЛИЦЕ ИВЕ АНДРИЋА“.
 24. Приједлог Одлуке о комплетирању грађевинске парцеле Мотел „Барка“ у власништву Сладоје Боро.
 25. Одборничка питања.                    

                                                                                                                                      

                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                       ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

                                                                                Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ