4.1 C
Lukavica

21.11.17. радно вријеме – закључак

Број: 01-023-410/17

Датум, 16.11.2017. године

 

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: (117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године и члана 38. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05) Начелник општине д о н о с и

 

З А К Љ У Ч А К

 I

 

На дан републичког празника – Дан успостављања Општег оквирног мировног споразума за мир у Босни и Хергеговини 21. новембра 2017. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско предузетнички и трговински објекти  најдуже до 13,00 часова.

 

                                                                     II

 

Aпотеке, пекаре, продавнице погребном опремом и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичког празника.

 

                                                                      III

 

Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

 

Достављено:

  1. Начелнику Општине            
  2. Одјељењу за привреду

и друштвене дјелатности

  1. Инспекција Града И. Сарајево 
  2. Комунална полиција
  3. Огласна плоча
  4. а/а                                    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Маринко Божовић

                                                                      

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ