15.1 C
Lukavica

„Од моста до моста, привредника никад доста“

Одлукама Скупштине општине Источна Илиџа индустријска зона „Крупац“, која обухвата подручије орјентационе ширине 1000м који се простире са десне стране магистралног пута, посматрано у правцу Сарајево-Трново,  протеже се од моста у Војковићима до моста у Крупцу површине 135,95 хектара, добила је додатне погодности за улагање привредних субјеката.

Поред близине међународног аеродрома у Сарајеву који се налази на удаљености од 3 километра, близине ауто-пута (пет Ц) 5Ц који је само 5 километара од зоне, близине сарајевског тржишта, привредни субјекти су добили додатне олакшице за улагања у овом дјелу општине Источна Илиџа. За изградњу пословних објеката преко 400м2 и запошљавање минимум (3) три радника са Завода за запошљавање – Биро Источна Илиџа, могуће је остварити попуст до 50% обавеза на име ренте и уређења за изградњу грађавинског објекта. Површина обухвата који покрива ова зона износи 135,95 хектара, а своје мјесто пословања у њој је већ нашло 15 предузећа која запошљавају око 170 радника на површини од око 7000м2 изграђеног пословног простора (Илиџа путеви, Мис-рофикс, Фоболукс, Гиље – ГАС, САС – петрол, Мандић – петрол, Пекара Укрина, месна индустрија Станковић…)

У последње вријеме највећу заинтересованост за градњу пословних објеката привредни субјекти су показали у дјелу зоне одлагалиште власништво – ГП ПУТ за коју је урађен план парцелације приказан на слици испод. Површине парцела су цирка 4000м2 а инвеститор за своје потребе може спојити више локација зависно од потребе објекта који ће инвеститор градити.

Рента износи 15,33км/м2 корисне површине објекта, а уређење зависи од опремљености земљишта инфраструктуром и износи просјечно 30-40км/м2 корисне површине објекта. Циљ менаџмента Општине Источна Илиџа је да се за период од 3 године површине изграђених пословних објеката и број запослених удвоструче.

Све потребне информације можете сазнати у оделењу за урбанизам и станбенокомуналне послове – начелник Ненад Берјан 057/317-193 или на маил: urbanizam@istocnailidza.net

Одлуке се налазе у прилогу текста:

  1. ОДЛУКА о измјени и допуни одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту број 02-023-143/14 од 23.06.2014.
  2. ПРАВИЛНИК о условима и начину отуђења непокретности у својини Општине Источна Илиџа испод тржишне цијене или без накнаде

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ