4.1 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА XIX РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-235//19                                                                        ПРИЈЕДЛОГ

Источна Илиџа,27.02.2019 године           

 

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09), предсједник Скупштине Источна Илиџа

 

САЗИВА

XIX РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана 14.03.2019.године, са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас П О З И В А М О да истој присуствујете.

За XIX РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. Записник са XVIII Редовне  сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.

2. Информација о стању безбједности на подручју општине Источна Илиџа за период јанурар-децембар 2018 године.

3. Информација о рјешавању предмета у управном поступку у Општинској управи општине Источна Илиџа у периоду од 01.01.-31.12.2018 године.

4. Информација о стању културе у општини Источна Илиџа.

5. Извјештај о раду Комуналне полиције за 2018 године.

6. Извјештај о извршењу плана за кориштење средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју општине Источна Илиџа за 2018. годину.

7. Извјештај  о реализацији Плана обезбјеђења и усмјеравања средстава подстицаја малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју општине Источна Илиџа за 2018 годину.

8. Програм коришћења средстава од наплаћане накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.

9. Приједлог Одлуке о  платама функционера општине Источна Илиџа

10. Приједлог Одлуке о именовању доктора медицине за утврђивање узрока смрти за лица умрла ван здравствених установа

11. Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа.

12. Приједлог Одлуке о замјени земљишта између општине Источна Илиџа и Нишић Драгана.

13. Приједлог Одлуке о давању мишљења за реконструкцију и модернизацију ул. Меше Слимовића.

14. Приједлог Одлуке о уређењу простора и грађевинског земљишта.

15. Приједлог Одлуке о утврђивању најниже почетне продајне тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа.

16. Приједлог Одлуке  о утврђивању тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа.

17. Приједлог Одлуке о висини просјечне грађевинске цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Источна Илиџа.

18. Приједлог Одлуке о висини ренте (погодности) за изградњу објекта по зонама градског грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа.

19. Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа.

20. Одборничка питања.

      

                                                                                             

                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                           ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏA

                                                                                   Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ