4.1 C
Lukavica

Закључак о радном времену за Међународни празник рада и Дан побједе над фашизмом

Број: 01-023-172/19

Датум, 22.04.2019. године

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: (117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године и члана 70. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05) Начелник општине д о н о с и

 

                                                               З А К Љ У Ч А К

                                                                        I

На дан републичког празника – Међународног празника рада 01. маја 2019. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде само пекаре, апотеке и радње погребном опремом

На дан 02. маја 2019. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско предузетнички и трговачки објекти најдуже до 12:00 часова.

                                                                      II

Радно вријеме на дан републичког празника – Дан побједе над фашизмом 09. маја 2019. године могу да раде сви занатско предузетнички и трговачки објекти најдуже до 12:00 часова.

                                                                     III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

  1. Начелнику Општине                                                               Маринко Божовић
  2. Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности
  3. Инспекција Града И. Сарајевo
  4. Комунална полиција
  5. Огласна плоча
  6. a/a

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ