1.1 C
Lukavica

5. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа

 1. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа одржана је 30.5. 2017. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине          

Одборници су усвојили следеће информације и извјештаје:

– Информацију о раду Пореске управе РС – Подручна јединица Источно Сарајево за период 1.1. – 31.12. 2016. год.

– Информацију о стању у области запошљавања и реализацији програма запошљавања на подручју општине Источна Илиџа за 2016. годину.

– Информацију о раду КП „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево за период 1.1.- 31. 12. 2016. годину

– Информацију о инспекцијском надзору на подручју општине Источна Илиџа за период 1.1. – 31.12. 2016. године.

–  Информација о техничкој оспособљености, садашњем раду и плановима за развој примарне здравствене заштите у ЈЗУ Дом здравља „Источно Сарајево“.

Након расправе одборници су усвојили следећи

                                              Закључак

Задужује се начелник Општине Источна Илиџа да у оквиру ребаланса Буџета за 2017. годину, изнађе могућност да помогне ЈЗУ Дом здравља „Источно Сарајево“ у набавци опреме.

– Извјештај о раду ЈКП „КОМИЛ “ д.о.о. Источна Илиџа за 2016. годину

– Извјештај о раду начелника Општине за период 1.1. – 31.12. 2016. године.

– Извјештај о рада Одјељења за општу управу од 1.1. – 31.12. 2016. годину.

– Извјештај о рада Одјељења за привреду и друштвене дјелатност од 1.1. – 31.12. 2016. годину.

– Извјештај о рада Одјељења за просторни уређење и стамбено-комуналне дјелатности од 1.1. – 31.12. 2016. годину.

–   Извјештај о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за 2016. годину.

– Правилник о условима и начину отуђења непокретности у својини  Општине Источна Илиџа испод тржишне цијене или без накнаде.

У даљем току засједања Скупштина је донијела следеће одлуке:

– Одлуку о комплетирању грађевинске парцеле локалитет насеље Старосједилаца – Радоња Нико.

–   Одлуку о формирању Тима за праћење и реализацију прописа из области водоснабдјевања на подручју Општине Источна Илиџа.

– Одлуку о утврђивању висине накнаде члановима Надзорног одбора  ЈКП “КОМИЛ“ д.о.о. Источна Илиџа.

– Одлуку о одборничкој накнади

– Одлуку о висини накнаде одборницима који присуствују чину вјенчања.

– Одлуку о измјени и допуни одлуке о уређењу простора о грађевинском земљишту број: 02-023-143/14 од 23.6.2014. године.

– Одлуку о измјени Одлуке о именовању сталних радних тијела Скупштине Општине Источна Илиџа.

 1. Верификациона комисија

Разрјешена је Јелена Миовчевић, у Комисију је именован Мићо Мијовић.    

 1. Мандатско – имунитетска комисија

Разрјешена је Јелена Миовчевић, у Комисију је именован Мићо Мијовић

 1. Савјет за спорт

Разрјешен је Дејан Шеховац, у Савјет је именован Дарко Босиљчић

 1. Одбор за регионалну и међународну сарадњу

Разрјешена је Јелена Миовчевић, у Одбор је именован Мићо Мијовић. 

 1. Комисија за партнерство са грађанима

Разрјешена је Јелена Миовчевић, у Комисију је именован Мићо Мијовић.

 1. Одбор за друштвени надзор и представке    

Разрјешен је Дејан Шеховац, у Одбор је именован Дарко Босиљчић

 1. Комисија за избор и именовања

Разрјешен је Дарко Берјан, у Комисију је именован Горан Шеховац

 1. Комисија за прописе

Разрјешен је Зоран Аврам, у Комисију је именован Дарко Станић

 1. Комисија за буџет и финансије

Разрјешен је Дарко Берјан, у Комисију је именована Данијела Четковић

 1. Етички одбор

Разрјешен је Зоран Аврам, у Етички одбор  је именован Немања Мочевић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ