23 C
Lukavica

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Број: 01-012-902/19

Источна Илиџа, 167. 2019. године

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Комисија за додјелу студентских стипендија у саставу: Александар Делић – предсједник, Татјана Ивановић – члан и Наташа Матић – члан, је 15. 7. 2019. године   прегледала   приспјеле   пријаве   на   Конкурс   за   додјелу студентских   стипендија  општине Источна Илиџа студентима првог циклуса студија на јавним високошколским установама  за  школску 2018/2019 годину  објављеног у „Еуро Блицу“ 19. 6. 2019. године и констатовала сљедеће:

На Конкурс су пријављена 33 студента. Од тог броја 13 студената испуњава услове Конкурса, а 20 студент не испуњава услове, односно нема просјек оцјена 8,50, апсолвент је или похађа Високошколску установу која није обухваћена Kонкурсом.

Комисија је избодовала важеће пријаве и сачинила прелиминарну ранг – листу студената којима ће се додијелити стипендије.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ – ЛИСТА

А) Успјешни студенти првог циклуса студија јавних високошколских установа

Ред.

Број

Презиме (име оца) име Факултет Година

студија

Бр.

Бодова

Просјек оцјена Бр. Бодова 60

ЕCTS

УКУПНО бодова
1. СТАЈИЋ (Ранко) МИЛОШ Медицински факултет, Фоча V 8 9,04 6 8 22

 

2. КОВАЧ (Предраг) МИЛОШ Факултет техничких наука,

Универзитет у Новом Саду

IV 6 9,83 9 6 21

 

 

3. ВУКОВИЋ (Синиша) МАРИЈА Медицински факултет

 Фоча

IV 6 9,00 3 6 15

 

4. ШЕХОВАЦ (Зоран) МАРИЈАНА

 

Фармацеутски факултет, Сарајево IV 6 8,50 3 6 15
5. ФРЖОВИЋ (Вељко) ТЕОДОРА Медицински факултет,

Нови Сад

II 2 9,91 9 2 13
6. ПАПАЗ (Ратко) ЈОВАНА Аrizona Western College II 2 9,78 9 2 13
7. ПАШОВ (Драгољуб) ГОРАН Медицински факултет

Источно Сарајево, Фоча

III 4 8,83 3 4 11
8. ВИТКОВИЋ (Саша) ТЕОДОРА Факултет за саобраћај и комуникације, Универзитет у Сарајеву III 4 8,96 3 4 11

 

9. ПАПАЗ (Звездан) ХЕЛЕНА Филозофски факултет,

Униерзитет у Сарајеву

III 4 8,63 3 4 11
10. МИЧИЋ (Раде) БОЈАНА Филозофски факултет,

Источно Сарајево

III 4 8,57 3 4 11
11. ЛУБУРА (Мићо) НИКОЛИНА Правни факултет,

Пале

III 4 8,50 3 4 11
12. БУХА (Новак) КРИСТИНА Правни факултет,

Пале

II 2 8,71 3 2 7
13. РАДОЈЧИЋ (Славко) АНА Природно математички факултет,

Сарајево

II 2 8,69 3 2 7

 

НАПОМЕНА:

Право приговора на прелиминарну ранг-листу начелнику Општине имају сви подносиоци пријава у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ранг-листе на Web страници општине и огласној табли Општине. Након разматрања приговора коначна ранг-листа ће бити утврђена и објављена на Web страници општине www.istocnailidza.net и огласној табли Општине.

 У складу са чланом 7. Правилника о додјели студентских стипендија, средства која не буду распоређена успјешним студентима, распоређују се Одлуком начелника општине на основу прикупљених захтјева студената у току календарске године, а на приједог Комисије за додјелу различитих помоћи, именоване на основу правилника бр. 01-023-44/17, студентима сљедећих категорија:

  • студенти из социјално угрожених породица,
  • студенти – дјеца погинулих бораца ВРС,
  • студенти – дјеца РВИ од I до IV категорије, цивилне жртве отаџбинског рата,
  • студенти без једног или оба родитеља,
  • студенти из породице са два или више студената,
  • студенти из породица са четверо и више дјеце
  • студенти са инвалидитетом

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                               КОМИСИЈА:     

                                                                                               Александар Делић, предсједник

____________________

 Татјана Ивановић, члан

____________________

 Наташа Матић, члан

____________________

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ