6.1 C
Lukavica

6. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа

 1. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа одржана је 07.07. 2017. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

На почетку Скупштинског засједања верификован је мандат Јадранки Регоје.

Одборници су усвојили следеће информације и извјештаје:

 • Информацију о стању спорта и физичке културе, спортских клубова које финансира општина Источна Илиџа за период 1.1.2016. – 31.12. 2016. година.
 • Информацију о стању насиља у породици и родно заснованом насиљу.
 • Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Источна Илиџа за 2016. године
 • Извјештај о раду Омладинског савјета Источна Илиџа за 2016. годину

           У даљем току засједања Скупштина је донијела следеће одлуке:

 • Одлуку о прихватању писма намјере о сарадњи између општине Источна Илиџа и Michael Koehler-a везано за реализацију пројекта „Побољшање  услова за рад и инфраструктуре за колективни спорт на локацији спортског комплекса у Војковићима“.
 • Одлуку о давању сагласности начелнику општине за потписивање Уговора о партнерству са страним инвеститорима.
 • Одлуку о додјели дијела спортског комплекса на коришћење инвеститору
 • Одлуку о формирању грађевиндке парцеле и додјели земљишта за изградњу Ватрогасног дома локалитет Кртељи.
 • Одлуку о формирању грађевинске парцеле и додјели земљишта ЈКП“Комил“ д.о.о. Источна Илиџа за изградњу Управне зграде са магацином и гаражним простором локалитет Кртељи.
 • Одлуку о давању сагласности за расписивање лицитације за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта локалитет Кртељи.
 • Одлуку о отварању пута за пролаз парцели Црногорац Вукашину локалитет Доње Младице
 • Одлуку о давању мишљења за утврђивање општег интереса у сврху експропријације земљишта за Улицу Гатачка.
 • Одлуку о давању мишљења за утврђивање општег интереса у сврху експропријације земљишта за Улицу Аеродромска.
 • Одлуку о губљењу статуса непокретности у општој употреби јавно добро – пут у сврху комплетирања грађевинске парцеле Омерагић Мурадифа.
 • Одлуку о начину и условима замјене непосредном погодбом земљишта у државној својини и земљишта у приватној својини власника Јокић Здравка Добриња 1 у сврху изградње трафостанице.
 • Одлуку о куповини земљишта бласника Бјелица Велимира и Бјелица Наде у сврху изградње спортске сале Војковићи.
 • Одлуку о измјени и допуни Одлуке о давању сагласности за расписивање лицитације за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта и објеката Касарна Плавци, Горњи Которац број: 02-023-338/16 од 29.7.2016. године.
 • Одлуку о приступању изради Измјене дијела Регулационог плана Потез Улица Иве Андрића – ријека Добриња: „Дио Улице Иве Андрића“.
 • Одлуку о именовању Савјета за израду Измјене дијела Регулационог плана Потез Улица Иве Андрића – ријека Добриња
 • „Дио Улице Иве Андрића“.
 • Одлукао комплетирању грађевинке парцеле Мотел „Барка“ у власништву Сладоје Боро.

Скупштина је усвојила: Годишњи план утрошка средстава од концесионе накнаде за 2017. годину, Програм коришћења средстава од наплаћених водних наплата и Програм коришћења средстава од наплаћене накнаде на основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ