4.1 C
Lukavica

НАРЕДБА ОД 31. МАРТА 2020.

Број: 01-023-150/20

Датум: 31. 3. 2020. године.

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр. 90/17),Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Републике Српске број: 04/1-012-2-792/20 од 16.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болсти изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 01-3/20 од 17.03.2020. године, Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске број: 05-1/20 од 21.03.2020. године, Закључка о ограничењу окупљања у вјерсим објектима број: 05-2/20 од 21.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској и у вези с радом здравствених установа-апотека број:06-6/20 од 22.03.2020. године, Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19) и члана 70. Статута општине Источна Илиџа, а на приједлог Штаба за ванредне ситуације општине Источна Илиџа, начелник општине Источна Илиџа д о н о с и:

 

НАРЕДБУ

о ограничењима и рестрикцијама, у циљу сузбијања ширења вируса корона

(COVID-19) на територији општине Источна Илиџа

 

Члан 1.

Забрањује се рад сљедећим објектима:

 • Угоститељским објектима свих категорија,
 • Предшколским установама-вртићима и дјечијим играоницама,
 • Свадбеним салонима,
 • Фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • Пијацама на отвореном,
 • Хотелима, мотелима и хостелима-само за пружање услуге у свом простору и за своје госте,
 • Приватним стоматолошком амбулантама,
 • Приређивачима игара на срећу,
 • Спортским организацијама и школама спорта те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија,
 • Трговинама, осим субјектима из члана 2. ове Одлуке,
 • Услужним дјелатностима осим из члана 2. ове Одлуке.

Члан 2.

Ограничава се рад:

 • Трговинама прехрамбене робе/драгсторима у периоду од 07,00-18,00 часова радним данима, а викендом у периоду од 07,00-13,00 часова
 • Трговинама које се баве производњом и прерадом меса и месних прерађевина у периоду од 07,00-18,00 часова радним данима, а викендом у периоду од 07,00-13,00 часова.
 • У трговачким центрима могу радити трговине прехрамбеним производима у периоду од 07,00-18,00 часова радним данима, а викендом исти не раде.
 • Дрогеријама у периоду од 07,00-18,00 часова радним данима, а викендом исте не раде.
 • Здравственим установама-апотеке у периоду од 07,00-18,00 часова радним данима, а викендом у периоду од 07,00-13,00 часова.

За продајна мјеста која могу радити у тржним центрима (апотеке, пољопривредне апотеке, дрогерије и трговине прехрамбене робе), радно вријеме је усклађено са радним временом тржног центра.

 • Бензиским пумпама без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којим је смјештен продајни објекат у периоду од 07,00-18,00 часова.
 • Субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа) у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом у периоду од 07,00-13,00 часова.
 • Такси службама у смислу ограничења броја путника (поред возача, један путник у једном возилу на задњем сједишту).
 • Вучним возилима за помоћ на путевима у опсегу 50 км од одредишта.
 • Аутомеханичарским, вулканизерским радњама, аутопраоницама и продавницама ауто дијелова у периоду од 07,00-17,00 часова,  радним данима, суботом у периоду од 07,00-13,00 часова, недјеља је нерадна.
 • Услужним дјелатностима које се баве хигијеном, чишћењем ствари и објеката у периоду од 07,00-17,00 часова, суботом у преиоду од 07,00-13,00 часова, недјеља је нерадна.
 • Трговинама сточне хране и пољопопривредним апотекама у периоду од 07,00-18,00 часова, суботом у преиоду од 07,00-13,00 часова, недјеља је нерадна.
 • Трговинским радњама које испоручују материјал за грађевинарство и трговине које испоручују пића у периоду од 07,00-17,00 часова, суботом у периоду од 07,00-13,00 часова, недјеља је нерадна.
 • Трговинске радње које се баве производњом, куповином и прерадом секундарних сировина у периоду од 07,00-17,00 часова,радним данима, суботом у преиоду од 07,00-13,00 часова, недјеља је нерадна.
 • Трговинске радње које се баве продајом водоводног и електро-материјала, бијеле технике у периоду од 07,00-17,00 часова, радним данима, суботом у преиоду од 07,00-13,00 часова, недјеља је нерадна.

Члан 3.

Налаже се послодавцима, којима је дозвољено обављање дјелатности да процес рада организују са минималним бројем извршилаца опремљеним за обављање послова у посебним условима уз предузмање сљедећих мјера:

 • Обавезно кориштење заштитних маски и рукавица за раднике и купце,
 • Ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
 • Испред благајне означити и организовати размак између купаца од најмање једног метра,
 • У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције и проширене хигијене.

Члан 4.

Препоручује се вјерницима признатих цркава и вјерских заједница да своја богослужења и друге богослужбене радње прилагоде у складу са мјерама превенције ширења новог вируса корона и исте усагласе са старјешинама храмова и осталих вјерских објеката.

Члан 5.

Контролним органима наложено је да се непоштовање ових мјера кажњава у складу са Законом о заштити становништва у случају заразних болести и Кривичног законика.

Налаже се свим лицима која долазе из подручја земаља угрожених вирусом корона, да се обавезно јаве надлежној хигијенско-епидемиолошкој слижби на сљедеће контакт телефоне:

 • 057 340 782 (број хитне службе, доступан 24h)
 • 065 050 548 (број доступан 24h)
 • 065 385 834 (број доступан 24h)
 • 080050555 – Институт за јавно здравство

Члан 6.

Обавјештавају се сва лица која су по евиденцији хигијенско-епидемиолошке службе стављена под надзор и која су ушла на територију општине Источна Илиџа, а долазе из ризичних подручја, да ће им бити издата рјешења о потпуној изолацији, те у колико се не буду придржавали истих, примијениће се законом прописане мјере.

            Све здравствене установе дужне су да прилагоде свој процес рада новонасталој ситуацији, уз поштовање мјера дезинфекције.

Наредба за грађане:

 • Лицима старијим од 65 година и хроничним болесницима забрањује се кретање уз обавезу да остану код куће да се не би излагали опасностима,
 • Забрањује се јавно окупљање лицима за групе преко пет чланова на јавним површинама, парковима и улицама.

Члан 7.

Рад општинске управе Источна Илиџа, јавних установа и предузећа којима је оснивач Општина Источна Илиџа биће организовани на начин да ће на улазу у исте бити ограничен број улазака уз примјену мјера предострожности и заштите.

            Сви запослени радници у овим институцијама морају бити доступни Штабу за ванредне ситуације општине Источна Илиџа 24 часа дневно на телефон, а по потреби су дужни да се одазову на позив Штаба.

Члан 8.

            Задужује се Одјељење за инспекцијсксе послове (Град Источно Сарајево) и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

Члан 9.

            О извршењу задатака ове Наредбе свакодневно ће се извјештавати Штаб за ванредне ситуације општине Источна Илиџа у вези са вирусом корона (COVID-19)

 Члан 10.

            Налаже се свим службеним лицима који су задужени за извршавање мјера из Наредбе,да у поступку извршења истих користе заштитну опрему у складу са препорукама ЈЗУ Института за јавно здравство РС.

Члан 11.

            Ова Наредба важи до 13.04.2020. године.

Члан 12.

            Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у Службеним новинама Града Источно Сарајево.

 1. Одредбе одлуке број: 01-023-113/20 које нису измјењене овом Наредбом остају на снази до даљњег.
 2. Ова наредба ступа на снагу одмах и бити ће објављена у Службеним новинама Града Источно Сарајево.

 

                                    

                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                       Маринко Божовић                                                        

 

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ