4.1 C
Lukavica

Дневни ред за Трећу редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа

Број: 02-012-483/21.                                                                                                Источна Илиџа: 25. 03. 2021. године                                               

ПРИЈЕДЛОГ

 

На основу члана 82. и 84. Пословника о раду Скупштине Општине Источна Илиџа (”Службене новине града Источно Сарајево”, број: 27/07., 18/08. и 31/09.), предсједник Скупштине општине Источна Илиџа:                                   

САЗИВА

 

III РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА која ће се одржати дана 02.04.2021. године (петак) са почетком у 10,00 часова у сали Скупштине града Источно Сарајево, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За III редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Одлука o ступању на снагу појединих аката даном доношења.
 2. Усвајање записника са II Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа
 3. Усвајање Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа
 4. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља ”Источно Сарајево” за период 01.01.2020.-31.12.2020. године.
 5. Извјештај о раду Комуналне полиције за 2020. годину.
 6. Извјештај о раду Општинске борачке организације ”Илиџански борац” за 2020. годину.
 7. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Источна Илиџа за период 01.01.2020.-31.12.2020. године.
 8. Извјештај о раду Омладинског савјета Источна Илиџа за 2020. годину.
 9. Одлука о именовању Савјета за израду Регулационих планова.
 10. Одлука о усвајању Нацрта Измјена и допуна Урбанистичког плана дијела подручја општина Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа ”Саобраћај”.
 11. Одлука о препарцелацији парцеле у оквиру ”Плана парцелације Павловац” вл. Ракић Момир
 12. Одлука о куповини земљишта вл. Милошевић Милана у сврху наставка изградње дијела улице Милоша Црњанског локалитет Горње Младице
 13. Одлука о давању сагласности за расписивање лицитације за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта локалитет Шкрбино поље.
 14. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника  Одјељења за општу управу
 15. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу
 16. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника  Одјељења за просторно уређење и стамбено –комуналне послове.
 17. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено–комуналне послове
 18. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 19. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 20. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за финансије.
 21. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије.
 22. Рјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине Источна Илиџа
 23. Рјешење о именовању в.д. секретара Скупштине општине Источна Илиџа
 24. Одлука о краткорочном кредитном задужењу општине Источна Илиџа
 25. Одлука о разрјешењу чланова Верификационе комисија
 26. Одлука о именовању чланова Верификационе комисија
 27. Одлука о разрјешењу чланова Комисија за награде и признања
 28. Одлука о именовању чланова Комисија за награде и признања
 29. Одлука о разрјешењу чланова Комисија за вјерска питања и заштиту људских права
 30. Одлука о именовању чланова Комисија за вјерска питања и заштиту људских права
 31. Одлука о разрјешењу чланова Комисије за равноправност полова
 32. Одлука о именовању чланова Комисије за равноправност полова
 33. Одлука о разрјешењу чланова Комисије за питања младих
 34. Одлука о именовању чланова Комисије за питања младих
 35. Одлука о разрјешењу чланова Комисије за партнерство са грађанима
 36. Одлука о именовању чланова Комисије за партнерство са грађанима
 37. Одлука о именовању чланова Комисије за заштиту околине, културног и природног наслијеђа
 38. Одлука о разрјешењу чланова Одбора за друштвени надзор и представке
 39. Одлука о именовању чланова Одбора за друштвени надзор и представке
 40. Одлука о разрјешењу чланова Одбора за регионалну и међународну сарадњу
 41. Одлука о именовању чланова Одбора за регионалну и међународну сарадњу
 42. Одлука о именовању чланова Одбора за здравље
 43. Одлука о разрјешењу чланова Етичкког одбора
 44. Одлука о именовању чланова Етичкког одбора
 45. Одлука о разрјешењу чланова Савјета за спорт
 46. Одлука о именовању чланова Савјета за спорт
 47. Одлука о разрјешењу чланова Савјета за културу
 48. Одлука о именовању чланова Савјета за културу
 49. Одборничка питања.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                   ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

   

            Раде Ћосовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ