3.1 C
Lukavica

7. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа

 1. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа одржана је 27.09.2017. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

 

На почетку сједнице након усвајања дневног реда одборници су усвојили следеће информације и извјештаје:

 

 • Информацију о проблему наркоманије
 • Информацију о проблематици социјалне заштите на подручју Општине Источна Илиџа
 • Информацију о пословању привреде по завршном рачуну за 2016. годину на подручју Општине Источна Илиџа

 

Након расправе о пословању привреде по завршном рачуну за 2016. годину на подручју Општине на приједлог начелника Општине, Скупштина је усвојила следеће

 

                                                  Закључке:

 

 1. Да се приходи од пореза на лична примања која се дијеле између Буџета РС и Буџета локалних  заједница у омјеру 75%/ 25% кроз измјене Закона о буџетском систему РС („ Службени гласник РС“ број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16) у члану 9 измјени тако да расподјела између Буџета РС и Буџета локалних заједница буде у омјеру 50%/ 50%.

 

 1. Да се приход од пореза на добит, као приход који у потпуности припада Буџету РС, кроз измјене Закона о Буџетском систему РС ( „Службени гласник РС“ број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) у члану 8 измјени тако да расподјела између Буџета РС и Буџета локалних заједница на чијем се простору убире дијели у омјеру 90% /10%.

 

 1. Да се приликом примјене критерија површине локалне заједнице за одређивање коефицјената расподјела ПДВ изузме земљиште које је обухваћено неком врстом концесије ( потопљено земљиште,шуме, рудници и сл.) из укупне површине локалних заједница чиме би остале локалне заједнице добиле већи удио у површини и тиме већи приход од ПДВ-а или да се укупне концесионе накнаде дијеле по систему коефицјената расподјеле ПДВ-а  свим локалним заједницама у РС.

 

 1. Да се укупно прикупљени порез на додатну вриједност која припада РС дијели локалним заједницама прије плаћања кредитних обавеза Владе РС.   

 

У наставку скупштинског засједања усвојени су следећи извјештаји:   

 

 

 • Извјештај о функционисању јавног градског превоза на подручју града Источно Сарајево за 2016 годину са приједлогом мјера за побољшање
 • Извјештај о извршењу буџета општине Источна Илиџа за период 1.1.-30.6.2017. године

 

У наставку сједнице Скупштина је донијела следеће одлуке:

 

 • Одлуку о допуни Одлуке о општинским административним таксама
 • Одлуку о предлагању кандидата за чланове школских одбора јавних установа основних школа и Средњошколског центра „Источна Илиџа“ испред јединице локалне самоуправе.

 

На приједлог Комисије за избор и именовања Скупштина је прихватила следеће кандидате:

 

 • За члана Школског одбора ЈУ О.Ш.“Јован Дучић“ предложен је Бојан Драгић, дипл.ек
 • За члана Школског одбора ЈУ О.Ш.“Алекса Шантић“ предложен је Зоран Аврам, дипл.ек
 • За члана Школског одбора ЈУ О.Ш.“Петар Петровић Његош“ предложен је Зоран Трапара, дипл.ек
 • За члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар“Источна Илиџа “ предложен је Дарко Берјан, дипл.ек

                    

                 Скупштина је усвојила следеће одлуке:

 

 • Одлуку о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана Кула Вагани, Бијело Поље
 • Одлуку о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа и дијела Регулационог плана „ Вељине – југ“, „Вељине –исток 2“ и обухват Добриња IV  Вељине“
 • Одлуку о именовању Савјета за израду Измјена и допуна дијела Регулационог плана Кула Вагани, Бијело Поље

Чланови Савјета су:

-Лукета Миљан, дипл.инж.арх

-Мијановић Славко, дипл.инж.арх

-Капетина Весна, дипл.инж.грађ.

 

 • Одлуку о именовању Савјета за израду Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа и дијела Регулационог плана „ Вељине – југ“, „Вељине –исток 2“ и обухват Добриња IV  Вељине“

      Чланови Савјета су:

-Лукета Миљан, дипл.инж.арх

-Мијановић Славко, дипл.инж.арх

-Капетина Весна, дипл.инж.грађ.

 

 • Одлуку о измјени Одлуке о губљењу статуса непокретности у општој употреби јавно добро-пут у сврху комплетирања грађевинске парцеле Омерагић  Мурадифа

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ