12.5 C
Lukavica

Републички празник и нерадни дан – 21. новембар

На основу члана 26. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске” број: 105/19), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године, Одлуке о измјени Одлуке о одређивању радног времена предузетницима и правним лицима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Источна Илица (,,Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 06/20) и члана 88. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 04/21) Начелник општине доноси: 

ЗАКЉУЧАК 

Републички празник – Дан успостављања Општег оквирног мировног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. новембар 2023. године на подручју општине Источна Илиџа за све занатско предузетничке и трговинске објекте је нерадни. 

II 

Апотеке, пекаре, продавнице погребном опремом и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника. 

III

Закључак ступа на снагу даном доношења. 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ