7.6 C
Lukavica

Записник Комисије за пријем и оцјену апликација за финансирање редовних такмичења спортских клубова за 2024. годину

Број: 01-023-2023-1/23-веза

Источна Илиџа, 22.01.2024. године

З А П И С Н И К

Комисије за пријем и оцјену апликација за финансирање редовних такмичења

спортских клубова за 2024. годину

          Састанак Комисија за пријем и оцјену апликација за финансирање редовних такмичења спортских клубова за 2024. годину одржан је дана 22.01.2024. године у просторијама Општине Источна Илиџа, са почетком у 12:00 часова.

          Састанку су присуствовали сви чланови Комисије који су именовани Одлуком начелника Општине Источна Илиџа број: 01-023-14/24 од 10.01.2024. године у следећем саставу:

1.   Радомир Шекара         – предсједник

2.   Предраг Шаровић       – члан

3.   Наташа Матић             – члан

        Kомисијa је констатовала да је 18. спортских клубова који имају сједиште на подручју Општине Источна Илиџа уредно обавјештено о Јавном позиву и роковима за предају апликација.

Констатовано је да је до 19.01.2024. године запримљено укупно 15. апликација а да 3. спортска колектива КМФ „Танго“ Источно Сарајево, Омладински фудбалски клуб „Касиндо“ Источна Илиџа и Тениски клуб „МиМ“ Источно Сарајево нису доставили апликацију.

У периоду трајања Јавног позива 16.01.2024. године не е-маил адресе 11. спортских клубова КМФ „Танго“ Источно Сарајево, Омладински фудбалски клуб „Касиндо“ Источна Илиџа, Тениски клуб „МиМ“ Источно Сарајево, Карате клуб „Игман“ Источна Илиџа, Омладински кошаркашки клуб „Игман-Источна Илиџа“, Рукометни клуб „Игман“ Источна Илиџа, Теквандо клуб „Тигар“ Источна Илиџа, Клуб реалног аикидоа „КГБ“ Источна Илиџа, Смучарски клуб „Игман“ Источна Илиџа, Пливачки клуб „Младост“ Источна Илиџа и Стрељачки клуб „Катера“ Источна Илиџа послата је ургенција како би још једном додатно били обавјештени и предали апликацију, што поменута 3.спортска клуба и поред ургенцију нису урадила тако да не улазе у редовну расподјелу средстава за спорт у 2024. години.

Сваку пристиглу апликацију, предсједник је са члановима Комисије прегледао и констатовао да су све предате апликације попуњене уредно са свим потребним информацијама.

Укупно 15.спортских клубова од чега 5. клубова екипно и 10 клубова појединачно обухваћено је редовном расподјелом и на основу тога је сачињена Одлука о усвајању плана расподјеле средстава за спорт и физичку културу за 2024. годину.

Након расподјеле средстава а у складу са поднешеним апликацијама остало je нераспоређено 41.880,00 КМ  које спортски клубови  на основу захтјева  Начелнику општине са образложењем и трошковима могу да искористе.

Спортски клубови који су уредно предали апликације су сљедећи:

 1. Фудбалски клуб „Фамос“ Источна Илиџа, 04-012-69/24 od 16.01.2024. године
 2. Џудо клуб „Фамос“ Источно Сарајево, 04-012-77/24 od 16.01.2024. године
 3. Џудо клуб „Спарта“ Источна Илиџа, 04-012-68/24 od 16.01.2024. године
 4. Карате клуб „Игман“ Источна Илиџа, 04-012-99/24 od 19.01.2024. године
 5. Омладински кошаркашки клуб „Игман“, 04-012-97/24 od 18.01.2024. године
 6. Одбојкашки клуб „Игман“ Источна Илиџа, 04-012-45/24 od 11.01.2024. године
 7. Рукометни клуб „Игман“ Источна Илиџа, 04-012-90/24 od 18.01.2024. године
 8. Теквандо клуб „Тигар“ Источна Илиџа, 04-012-101/24 od 19.01.2024. године
 9. Клуб реалног аикидоа „КГБ“ Источна Илиџа, 04-012-98/24 od 18.01.2024. године
 10. Смучарски клуб „Игман“ Источна Илиџа, 04-012-85/24 od 17.01.2024. године
 11. Пливачки клуб „Младост“ Источна Илиџа, 04-012-100/24 od 19.01.2024. године
 12. Стрељачки клуб „Катера“ Источна Илиџа, 04-012-87/24 od 18.01.2024. године
 13. Боксерски клубРатник“ Источна Илиџа, 04-012-29/24 od 10.01.2024. године
 14. Клуб ритмичке гимнастике „Бубамара“ Источна Илиџа, 04-012-42/24 od 11.01.2024. го
 15. Бициклистички клуб „MTB Evolution“ Источна Илиџа,04-012-59/24 od 15.01.2024. год.

Спортски клубови који нису предали апликације су сљедећи:

 1. Клуб малог фудбала „Танго“ Источно Сарајево;
 2. Омладински фудбалски клуб „Касиндо“ Источна Илиџа;
 3. Тениски клуб „МиМ“ Источно Сарајево.

Комисја је завршила састанак у 14:30.часова

Комисија:

Радомир Шекара, Предсједник        ______________________

Предраг Шаровић, Члан                   ______________________

Наташа Матић,       Члан                    ______________________

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ