УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ И ПРИВАТНИХ ПОВРШИНА НА ОПШТИНИ ИСТОЧНА ИЛИЏА СЕ ОДВИЈА ПРЕДВИЂЕНОМ ДИНАМИКОМ.