1. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа одржана је 19.09. 2018. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

  

 

Одборници Скупштине Општине Источна Илиџа  усвојили су следеће документе и донијели важне  одлуке за локалну заједницу.    

  

1.Информацију о стању  безбједности саобраћаја на подручју општине Источна Илиџа. 

2.Информацију о стању у области запошљавања и реализацији Програма запошљавања на подручју општине Источна Илиџа за 2017. годину.   

3.Информацију о проблематици социјалне заштите на подручју општине Источна Илиџа. 

4.Информацију о пословању привреде по завршном рачуну за 2017. годину на подручју општине Источна Илиџа.   

5.Стратегију развоја социјалне заштите у општини Источна Илиџа за период 2018-2022.година.  

6.Нацрт Ребаланса буџета општине Источна Илиџа за 2018. годину.  

7.Приједлог Одлуке о покретању инцијативе за оснивање ЈКП „Топлане“ Источна Илиџа. 

8.Приједлог Одлуке о сагласности за покретање ликвидационог поступка над ЈЗУ Апотека „Источно Сарајево“.  

9.Приједлог Одлуке о давању сагласности за расписивање лицитације за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта.  

10.Приједлог Одлуке  о субвенцији на име ренте и уређења за легализацију индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-пословних објеката.   

11.Приједлог Одлуке о платама функционера општине Источна Илиџа. 

12.Приједлог Одлуке о комплетирању грађевинске парцеле  

     „Невесињепутеви“д.о.о.Невесиње.