Обавјешавају се грађани да сутра, 31.10.2018. године, Матични уред општине
Источна Илиџа неће издавати изводе из Матичних евиденција из техничких
разлога.