XVI Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа одржана је
31.10. 2018. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник
Скупштине.

Одборници Скупштине Општине Источна Илиџа усвојили су следеће
информације, извјештаје и донијели важне одлуке за локалну заједницу.

1. Информацију о успјеху и владању ученика на крају школске 2017/18 године на
подручју општине Источна Илиџа.

2. Извјештај о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за период 1.1.2018-30.6.
2018. године.

3. Приједлог Ребаланса буџета општине Источна Илиџа за 2018. годину

3.а. Одлуку о усвајању Ребаланса буџета општине Источна Илиџа за 2018. годину

3.б. Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о извршењу буџета општине Источна
Илиџа за 2018. годину (Ребаланс)

4. Одлуку о давању сагласности за расписивање лицитације за продају
неизграђеног градског грађевинског земљишта

5. Одлуку о куповини земљишта у сврху изградње ЈУ „Средњошколски центар“
Источна Илиџа

6. Одлуку о куповини стана у старој школи Војковићи вл.Коњевић Хаве.