XIX Редовна сједница Скупштине oпштине Источна Илиџа одржана је 14.3.2019. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

    Одборници Скупштине Општине Источна Илиџа усвојили су следеће  информације, извјештаје, програме и донијели важне одлуке за локалну заједницу.  

 1. Информацију о стању безбједности на подручју општине Источна Илиџа за период јануар-децембар 2018. годину;
 2. Информацију о рјешавању предмета у управном поступку у Општинској управи општине Источна Илиџа у периоду 1.1.-31.12.2018 год;
 3. Информацију о стању културе у општини Источна Илиџа;
 4. Извјештај о раду Комуналне полиције за 2018. годину;
 5. Извјештај о извршењу плана за кориштење средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју општине Источна Илиџа за 2018. год;
 6. Извјештај о реализацији Плана обезбјеђења и усмјеравања средстава подстицаја малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју Општине Источна Илиџа за 2018. годину;
 7. Програм коришћења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.

Скупштина општине Источна Илиџа усвојила је следеће приједлоге одлука

 1. Одлуку о платама функционера општине Источна Илиџа;
 2. Одлуку о именовању доктора медицине за утврђивање узрока смрти за лица умрла ван здравствених установа;
 3. Одлуку о висини нaкнаде за рад предсједника и чланова Одбора за жалбе општине  Источна  Илиџа;
 4. Одлуку о замјени земљишта између општине Источна Илиџа и Нишић Драгана;
 5. Одлуку о давању мишљења за реконструкцију и модернизацију улице Меше Селимовића;
 6. Одлуку о уређењу простора и грађевинског земљишта;
 7. Oдлуку о утврђивању најниже почетне продајне тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа;
 8. Одлуку о утврђивању тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског  земљишта на подручју општине Источна Илиџа;
 9. Одлуку о висини просјечне грађевинске цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Источна Илиџа;
 10. Одлуку о висини ренте (погодности) за изградњу објеката по зонама градског грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа;
 11. Одлуку о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа.