XX Редовна сједница Скупштине oпштине Источна Илиџа одржана је 22. 4. 2019. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

Одборници Скупштине Општине Источна Илиџа  усвојили су сљедеће извјештаје, програме, планове  и донијели важне одлуке за локалну заједницу.

  1. Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад  Источна Илиџа за 2018. годину,
  2. Програм рада ЈУ Центар за социјални рад  Источна Илиџа за 2019. годину,
  3. Извјештај о раду Одјељења за општу управу општине Источна Илиџа за 2018. годину,
  1. Извјештај о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Источна Илиџа за 2018. годину,
  1. Извјештај о раду Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Источна Илиџа за 2018. годину,
  1. План коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње за 2019. годину,
  1. Плана обезбјеђења и усмјеравања средстава подстицаја малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју Општине Источна Илиџа за 2019. годину

Скупштина општине Источна Илиџа усвојила је следеће приједлоге одлука

  1. Одлуку о комплетирању грађевинске парцеле „Теа-Ком“ д.о.о. Прњавор локалитет Блаца,

9. Одлуку о комплетирању грађевинске парцеле Шиљ Јована локалитет Горњи Которац-Касарна Плавци,    

10. Одлуку о условима за изградњу објеката на локалитетима који су ван обухвата спроведених докумената просторног уређења, 

11. Одлуку о додјели признања општине Источна Илиџа,

12. Информацију о прерасподјели кредитних средстава унутар капиталних пројеката.