На данас одржаној Другој редовној сједници Скупштине општине Источна Илиџа одборници су разматрали Дневни ред, чије се тачке могу подијелити у три групе, односно три сета одлука и информација које су усвојене: редовно пословање, оснивање јавног предузећа и јавних установа и усвајање регулационих планова.

Међу првим тачкама Дневног реда нашла су се документа којима се дефинише редовно пословање Општине Источна Илиџа, а који се односе на усвајање Статута Општине Источна Илиџа, Етичког кодекса, те усвајање информација о раду Завода за запошљавање, Борачке организације и Полицијске станице у протеклој години.

Један од важнијих докумената који је данас усвојен јесу Смјернице за превенцију сексуалног и родно заснованог насиља, чиме се исказује посвећеност Општине Источна Илиџа принципима равноправности полова и стварању атмосфере узајамног поштовања у којој запослени раде. Важно је нагласити да је Општина Источна Илиџа прва локална заједница која је усвојила ову врсту документа.

Институционално јачање општине Источна Илиџа настављено је усвајањем одлука о оснивању једног јавног предузећа и двије јавне установе. Наиме, на данашњој сједници усвојене су Одлука о оснивању ЈП „Услужни сервис“ а.д. Источна Илиџа, Одлука о оснивању „Спортско-рекреативног центра“ Источна Илиџа и Одлука о оснивању „Културног центра“ Источна Илиџа.

Предузеће за услужни сервис обухватиће све послове који се односе на одржавање стамбено-пословних објеката на подручју Источне Илиџе, а како је истакао начелник Божовић највећа предност овог предузећа је што ће бити самоодрживо и запошљавати раднике из занатске дјелатности.

На самом почетку сједнице са Дневног реда су повучене тачке које се односе на оснивање Туристичке организације Источна Илиџа, јер је Уставни суд БиХ донио одлуку којом се оспорава оснивање ТО Пале, уз образложење да је у овом случају надлежан Град Источно Сарајево, а не општина Пале, која је основала поменуту туристичку организацију. Како је образложио начелник Божовић, општинско руководство ће сачекати званични став Града Источно Сарајево у погледу овог питања, те у случају да се, по основу одлуке Уставног суда, пониште одлуке о оснивању ТО Соколац и ТО Трново, неће се приступити оснивању овакве организације ни у Источној Илиџи. Уколико став Града Источно Сарајево буде супротан, Општина ће наставити са започетом активношћу у погледу оснивања туристичке организације.

На данашњој сједници усвојена је и Информација о студији изводљивости формирања ЈКП „Водовод и канализација“ на подручју Источне Илиџе. Могућност формирања овог предузећа у Источној Илиџи наишла је на велики интерес јавности у протеклом периоду, посебно због све већег проблема у водоснабдијевању на подручју општина Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа. С тим у вези, начелник општине Источно Ново Сарајево Јован Катић упутио је допис начлнику Божовићу у којем је затражено званично изјашњење у погледу намјера о оснивању водоводног предузећа за Источну Илиџу.

На данашњој Скупштини једногласно су усвојени закључци, у којима се наводи да ће начелник Божовић бити у могућности да адекватно одговори на поменути допис након што се начелник Катић, као предсједник Скупштине акционара ЈКП „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево, изјасни у погледу сљедећих питања: да ли постоји спремност да се промијени постојећа власничка структура капитала ЈКП „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево, те упишу акције на Општину Источна Илиџа, у складу са приходима, бројем потрошача и књиговодственом вриједности основних средстава и спремност да се измијене оснивачки акти предузећа, којима ће се Општини Источна Илиџа обезбиједити учешће у управљачкој структури кроз надзорни одбор и управу предузећа.

Од одговора на поменута питања зависиће будући став Општине Источна Илиџа у погледу оснивања ЈКП „Водовод и канализација“.

Трећа група или сет разматраних тачака односи се на одлуке о приступању изради регулационих планова, којима је обухваћено 35 хектара градског-грађевинског земљишта, чиме ће се створити услови за наставак улагања инвеститора у градњу стамбено-пословних објеката на подручју Источне Илиџе. Посебно би се могле издвојити одлуке које се односе на регулационе планове ГП Пут и Храстови – Добриња 1, гдје се усвајањем прве одлуке ствара предиспозиција за градњу стамбено-пословних објеката у овом дијелу општине Источна Илиџа, а усвајањем друге одлуке регулише подручје на којем је планирана градња дома здравља и предшколске установе у Источној Илиџи.