16.4 C
Lukavica

Дневни ред XI редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа (”Службене новине града Источно Сарајево”, број: 9/21.), предсједник Скупштине општине Источна Илиџа

                                  САЗИВА

XI РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА која ће се одржати дана 30. 12. 2021. године (четвртак), са почетком у 9.00 часова у сали  општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За XI редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање Записника са четврте Посебне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа
 2. Приједлог Одлука и Рјешења које ступају на снагу даном доношења.
 3. Приједлог Програма рада Скупштине општине Источна Илиџа за 2022. годину
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање чланова Управних и Надзорних одбора одбора установа и предузећа чији је оснивач или суоснивач општина Источна Илиџа
 5. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за за избор и именовање чланова Управних и Надзорних одбора установа и предузећа чији је оснивач или суоснивач општина Источна Илиџа
 6. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу
 7. Приједлог Рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу
 8. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за финансије
 9. Приједлог  Рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије
 10. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
 11. Приједлог Рјешења о именовању в.д. начелника  Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
 12. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за  стамбено – комуналне послове и цивилну заштиту
 13. Приједлог Рјешења о именовању в.д. начелника  Одјељења за  стамбено -комуналне послове и цивилну заштиту
 14. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника  Одјељења за  просторно уређење и  екологију
 15. Приједлог Рјешења о именовању в.д. начелника  Одјељења за  просторно уређење и  екологију
 16.  Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Услужни сервис а.д.Источна Илиџа
 17.  Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Надзорног одбора Јавног предузећа    Услужни сервис а.д.Источна Илиџа
 18.  Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈКП“Комил“ а.д.Источна Илиџа
 19. Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Надзорног одбора  ЈКП“Комил“ а.д.Источна Илиџа
 1.  Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Спортско-рекреативни центар Источна Илиџа
 1.  Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Спортско-рекреативни центар Источна Илиџа
 1.  Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу и информисање Источна Илиџа
 1. Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу и информисање Источна Илиџа
 2. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Спортско рекреативни центар Источна Илиџа
 3. Приједлог Рјешења о именовању в.д. директора Јавне установе Спортско рекреативни центар Источна Илиџа 
 4. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Центар за културу и информисање Источна Илиџа
 5. Приједлог Рјешења о именовању в.д. директора Јавне установе Центар за културу и информисање Источна Илиџа
 6. Приједлог Рјешења  о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа  
 7. Приједлог  Рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа  
 8. Приједлог Рјешења  о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора  ЈЗУ ”Дом здравља” Источно Сарајево 
 9. Приједлог  Рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора  ЈЗУ ”Дом здравља” Источно Сарајево 
 10. Приједлог Рјешења  о разрјешењу в.д. чланова чланова Надзорног одбора ЈП“ Аутобуска станица Источно Сарајево“д.о.о Источна Илиџа   
 11. Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП“ Аутобуска станица Источно Сарајево“д.о.о Источна Илиџа 
 12.  Приједлог Рјешења о  разрјешењу предложеног  члана  Школског одбора у ЈУ  О.Ш. „Петар. Петровић Његош“ Источна Илиџа  
 13. Приједлог Рјешења о предлагању кандидата за члана Школског одбора у ЈУ О. Ш. „Петар Петровић Његош“ Источна  Илиџа  
 14. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Источна Илиџа у 2022. години
 15. Приједлог Одлуке о разрјешењу доктора мртвозорника ЈЗУ Дом здравља ”Источно Сарајево”
 16. Приједлог Одлуке о о именовању доктора мртвозорника ЈЗУ Дом здравља ”Источно Сарајево”
 1. Приједлог Одлуке  о именовању Савјета плана за израду Регулационог плана „Вељине – Запад“
 2. Приједлог Одлуке о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних  заједница на подручју општине Источна Илиџа
 3. Приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета општине Источна Илиџа за 2021. годину
 4. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о извршењу извршењу Буџета општине Источна Илиџа за 2021. годину (Ребаланс II)
 5. Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта  Буџета општине Источна Илиџа за 2022. годину.
 6. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета  општине Источна Илиџа за 2022. годину
 7. Приједлог  Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Источна Илиџа за 2022. годину
 8. Приједлог  Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Источна Илиџа за 2022. годину
 9. Одборничка питања.

                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                               Раде Ћосовић  

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ