19 C
Lukavica

Радно вријеме током предстојећих празника

Број: 01-023-975/21

Датум, 28. 12. 2021. године 

На основу члана 26. став 1. Закона о трговини (,,Службени гласник Републике Српске** број: 105/19), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности (,,Службени гласник Републике Српске“ број: (1 17/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29. 12. 2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 2. 6. 2010. године, Одлуке о измјени Одлуке о одређивању радног времена предузетницима и правним лицима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 06/20) и члана 88. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 04/21 Начелник општине доноси: 

     ЗАКЉУЧАК 

I

На дан републичког празника 1. јануара 2022. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде само пекаре, апотеке и радње погребном опремом. 

На дан 2. јануара 2022. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско-предузетнички и трговински објекти, најдуже до 12.00 часова. 

На дан 3. јануара 2022. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско-предузетнички и трговински објекти, најдуже до 18.00 часова. 

II

На дан републичког празника 9. јануара 2022. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде само пекаре, апотеке и радње погребном опремом. 

III

Закључак ступа на снагу даном доношења. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ