16.4 C
Lukavica

Радно вријеме за републичке празнике

На основу члана 26. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 105/19), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29. 12. 2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 2. 6. 2010. године, Одлуке о измјени Одлуке о одређивању радног времена предузетницима и правним лицима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 06/20) и члана 88. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 04/21) Начелник општине д о н о с и :

З А К Љ У Ч А К

I

Републички празници 1. и 2. мај 2022. године на подручју општине Источна Илиџа су нерадни дани.

Aпотеке, пекаре, продавнице погребном опремом и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.

II

На дан побједе над фашизмом 9. маја 2022. године могу да раде сви занатско предузетнички и трговачки објекти најдуже до 12.00 часова.

Aпотеке, пекаре, продавнице погребном опремом и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме.

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ