27.9 C
Lukavica

Дневни ред за XV редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа

Број: 02-012-903/22.                                                                                          ПРИЈЕДЛОГ

Источна Илиџа, 19.05. 2022. године                    

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа (”Службене новине града Источно Сарајево”, број: 9/21.) ,  предсједник Скупштине општине Источна Илиџа:                                 

                                                                    

САЗИВА

XV РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА која ће се одржати дана 26.05.2022. године (четвртак ) са почетком у 09,00  часова у сали  општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За XV редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштинеопштине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Информација Верификационе Комисије
 2. Усвајање Записника са XIV (четрнаесте) Редовне сједнице
 3. Приједлог Одлука и Рјешења  које ступају на снагу даном доношења
 4. Информација о инспекцијском надзору на подручју општине Источна Илиџа за 2021. годину.
 5. Информација  о стању у области запошљавања и релизацији програма запошљавања на подручју општине Источна Илиџа  за 2021. годину
 6. Информација о малољетничкој делинквенцији  на подручју општине Источна Илиџа за период јануар – децембар 2021. године
 7. Информација о раду невладиних организација на подручју општине Источна Илиџа за 2021.годину
 8. Извјештај о раду Омладинског савјета Источна Илиџа за 2021.годину
 9. Извјештај о раду Удружења пензионера општине Источна Илиџа за период 01.01.2021. године до 31.12.2022.године
 10. Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа
 11. Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа
 12. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине  Источна Илиџа за 2021.годину
 13. Приједлог Одлуке о покрићу дефицита по годишњем финансијском извјештају Буџета  општине Источна Илиџа за 2021.године
 14. Приједлог Одлуке о измјени  и допуни Одлуке о приступању изради Регулационог плана „ Насеље старосједилаца“
 15. Приједлог Одлуке о давању сагласности за расписавање лицитације за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта , локалитет Павловац
 16. Одборничка питања

                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК   СКУПШТИНЕ

                                                                                                           Раде Ћосовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ